– Tým

Tým centra metodické podpory:

TypographyMgr. et Bc. Jitka Musilová, DiS.

odborný garant projektu a metodik prevence
e-mail: j.musilova@ppphk.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, obor Psychologie, titul Mgr.
Vzdělávání – výcviky:
Specializační a nadstavbové studium pro školní metodiky prevence (360 hodin, rok ukončení 2015), SEMIRAMIS, z. ú.
Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup (250 hodin, rok ukončení 2019), MANSIO, v. o. s.
Podpora práce v adlerovském přístupu – profesní rozvoj, kazuistiky a supervize (270 hodin, rok ukončení 2022), MANSIO, v. o. s.
Výcvik supervizorů ve školství (242 hodin, rok ukončení 2023), SEMIRAMIS, z. ú.

 

Typography

Mgr. Lukáš Nálevka

metodik prevence
e-mail: l.nalevka@pppjicin.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Univerzita Hradec Králové, obor Sociální práce a sociální politika, titul Mgr.
Vzdělávání – výcviky:
Specializační studium pro školní metodiky prevence (300 hodin, rok ukončení 2018), SEMIRAMIS, z. ú.
Výcvik supervizorů ve školství (242 hodin, rok ukončení 2023), SEMIRAMIS, z. ú.
Psychoterapeutický výcvik “Integrovaná psychoterapie, Knobloch, Knoblochová” (417 hodin, rok ukončení 2024) PSYCHOTERAPEUTICKÝ INSTITUT, z. s.

 

TypographyMgr. Nikola Hendrychová

metodik prevence (aktuálně na MD – některé aktivity projektu stále realizuje)
e-mail: n.hendrychova@pppnachod.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Univerzita Hradec Králové, obor Sociální práce a sociální politika, titul Mgr.
Vzdělávání – výcviky:
Specializační studium pro školní metodiky prevence (300 hodin, rok ukončení 2016), SEMIRAMIS, z. ú.
Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup (250 hodin, rok ukončení 2019), MANSIO, v. o. s.
Podpora práce v adlerovském přístupu – profesní rozvoj, kazuistiky a supervize (270 hodin, rok ukončení 2022), MANSIO, v. o. s.
Výcvik supervizorů ve školství (242 hodin, rok ukončení 2023), SEMIRAMIS, z. ú.

 

TypographyMgr. Jana Kaplanová, DiS.

aktuálně pracuje v PPP na pozici psychologa (v projektu realizuje některé klíčové aktivity)
e-mail: j.kaplanova@ppptrutnov.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika, titul Mgr.
Vzdělávání – výcviky:
Deskripce a řešení sociálně patologických jevů v prostředí školského zařízení (150 hodin, rok ukončení 2007), Svoboda, Němcová
Komplexní výcvik prevence (350 hodin, rok ukončení 2010), Život bez závislostí, o. s
Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup (250 hodin, rok ukončení 2019), MANSIO, v. o. s.
Výcvik supervizorů ve školství (242 hodin, rok ukončení 2023), SEMIRAMIS, z. ú.

 

TypographyMgr. et Bc. Zdenka Moravcová Ženatová

metodik prevence
e-mail: z.moravcova@ppprychnov.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika, titul Mgr.
Vzdělávání – výcviky:
Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik – získání kompetencí k poskytování psychoterapeutických a psychokorektivních aktivit v rezortu školství (600 hodin, rok ukončení 2010), IPPP Praha
Výcvik supervizorů ve školství (242 hodin, rok ukončení 2023), SEMIRAMIS, z. ú.

 

TypographyMgr. Natálie Dostálová

metodik specialista
e-mail: n.dostalova@pppkhk.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, obor Resocializační pedagogika, titul Mgr.
Vzdělávání – výcviky:
Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách (100 hodin, rok ukončení 2020), SEMIRAMIS, z. ú.
Úvod do prevence založené na důkazech (40 hodin, rok ukončení 2021), Klinika adiktologie, I. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

TypographyBc. Alena Chmelíková

metodik specialista
e-mail: a.chmelikova@pppkhk.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, obor Pastorační a sociální práce, titul Bc.
Vzdělávání – výcviky:
Výcvik v programu Vědomé tělo _ Somatické umění pohybu a Somatické terapie (160 hodin, rok ukončení 2019), DanceLab Praha
Výcvik v detekci psychodynamických procesů (125 hodin, rok ukončení 2014), Život bez závislostí, o.s.
Licence “Učitel zážitkové pedagogiky” (80 hodin, rok ukončení 2008), FTK UP Olomouc
Výcvik Primární prevence SPJ (220 hodin, rok ukončení 2006), KPPP Praha 8

 

TypographyMgr. Jana Králíková

metodik specialista
e-mail: j.kralikova@pppkhk.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha, obor Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii, titul Mgr.
Vzdělávání – výcviky:
Výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (548 hodin, rok ukončení 2007, akreditace ČPtS ČLS JEP), MUDr. Zuzana Pinďáková,
Mgr. Ladislav Senko
Kurz v telefonické a krizové intervenci (100 hodin, rok ukončení 2005), “D” občanské sdružení pro vzdělávání a osvětovou činnost
Práce s traumatem a posttraumatickým syndromem (100 hodin, rok ukončení 2009), PVŠPS
Mediace (50 hodin, rok ukončení 2017), JUDr. Radka Medková

 

Realizační tým:

TypographyMgr. Dagmar Jáklová

projektový manažer
e-mail: d.jaklova@pppkhk.cz

 

 

TypographySimona Plesková

účetní
e-mail: s.pleskova@pppkhk.cz

 

 

TypographyDiana Holá

administrátor projektu
e-mail: d.hola@pppkhk.cz

Back to top