– 1. Workshop – Práce s kartami jako prostředek sebepoznání a komunikace

Pro kariérové poradce do projektu zapojených škol jsme na čtvrtek 21. 10. 2021 připravili první workshop na téma “Jak komunikovat s dospívajícími a dětmi o jejich hodnotách, silných stránkách a typu temperamentu s využitím karet. Jak provázet při hledání vlastní životní cesty a budoucímu směřování.”

V úvodním zážitkovém semináři se kariéroví poradci pokusí hledat své silné stránky, porozumět svým vrozeným životním potřebám a tomu, jak přijímáme a vyhodnocujeme informace. Bude využívána individuální i skupinová práce s kartami.

V dalším navazujícím semináři si pak tyto vlastní zážitky a zkušenosti ukotví, budou hledat odpovědi na otázku, co je obecně důležité pro práci v roli kariérového poradce a jak vytvořit podmínky bezpečného prostředí.

Kariérové poradce seminářem provedou a své zkušenosti z práce s dětmi budou sdílet terapeutky a psycholožky Mgr. et Mgr. Zuzana Eliášová a Mgr. Martina Švecová.

Back to top