– Můj strom dovedností

Můj strom dovedností od nakladatelství Taktik je moderním nástrojem na sebehodnocení žáka. Umožňuje žákovi orientovat se v učivu i cílech vzdělávání a sledovat svůj postup v průběhu školního roku.
Právě možnost uvědomit si, CO se žák učí, JAK mu to jde, ČEHO chce dosáhnout a současně sám sebe zhodnotit, zdali to zvládl, představuje efektivní způsob, jak zvýšit jeho angažovanost i radost z výuky. Může být vhodným základem pro žákovská portfolia, lze snadno rozšířit i o aktivity nad rámec jednotlivých předmětů. K dispozici je v pěti variantách pro 1. až 5. ročník.

Další metodické materiály pro kariérové vzdělávání najdete zde.

Back to top