– Nabídka metodické podpory školám v oblasti kariérového poradenství a kariérového vzdělávání

Pro výchovné poradkyně a poradce základních a středních škol v KHK, kteří nejsou zapojeni do projektu I-KAP KHK II Podpora kariérového poradenství, máme připravenou NABÍDKU METODICKÉ PODPORY V OBLASTI ROZVOJE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ.

Nabízíme tyto konkrétní oblasti podpory:

  • KONZULTACE (telefonicky, emailem, online, osobně)
  • INFORMAČNÍ SERVIS (projektový web: metodiky, literatura, náměty hodin, metodické pomůcky, odkazy, …)
  • REFLEXE AKTIVIT NA ŠKOLE (reflexe aktivit, které již na škole v rámci KP probíhají, nabídka autoevaluačních nástrojů, zprostředkování náhledu, jak a jakým směrem KP dále rozvíjet, …)
  • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE ŠKOLAMI ZAPOJENÝMI DO PROJEKTU (sdílení dobré praxe, přehled projektových aktivit)

V případě zájmu kontaktujte:
Martin Švec
metodik aktivit kariérového poradenství IKAP KHK II
svec@pppkhk.cz
725 986 911

 

Back to top