– Příklady z praxe

V této rubrice vám postupně budeme přinášet zprávy z dobré praxe školního kariérového poradenství napříč republikou.

 

Kariérové poradenství ve škole – kvalitně a profesionálně

V metodice najdete mimo jiné i příklady dobré praxe z konkrétních škol, které dokreslují variabilitu a mnohotvárnost školního kariérového poradenství. Text vznikl v rámci klíčové aktivity Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství v projektu Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Back to top