Members Archive - Page 2 of 4 - PPP a SPC KHK

Centrum sociální pomoci a služeb HK – manželská a rodinná poradna

více zde

Mgr. Petra Vondrušková, v manželské a rod. poradně HK pracuje od roku 2006 jako párová a rodinná poradkyně, terapeutka. Stěžejní činností je individuální, párové a rodinné poradenství a terapie a také skupinová terapie pro děti.

14.30 – 16.00 Dopady sociální izolace v době …

Aufori, o.p.s.

více zde

Mgr. Michaela Klementová, v organizaci Aufori, o.p.s., působím jako pedagožka v programu podpory ohrožených rodin “Učí (se) celá rodina”. Řadu let jsem působila ve veřejné správě, kde jsem se věnovala právům dítěte a sociálnímu modelu přístupu k člověku. Nyní v rámci činnosti Úřadu vlády se věnuji také profesnímu vzdělávání pracovníků …

PPP a SPC KHK

více zde

Mgr. et Bc. Jitka Musilová, vystudovala jsem Fakultu sociálních studií MU Brno, obor psychologie a sociální práce, absolvovala jsem výcviky v adlerovském přístupu v terapii a poradenství.

V PPP a SPC KHK pracuji devátým rokem na pozici metodika prevence (hlavní náplní práce je poskytování metodické podpory pedagogům, práce …

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Městského úřadu v obci s rozšířenou působností v Rychnově nad Kněžnou

více zde 

Mgr. Šárka Hostinská, 12 let praxe sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tři roky působím jako vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Městského úřadu v obci s rozšířenou …

Back to top