– 2. Kulatý stůl na téma „Proces rozvoje školního kariérového poradenství a kariérového vzdělávání“

20. 9. 2023 se v prostorách Krajského úřadu KHK v rámci projektu I-KAP KHK II – Podpora kariérového poradenství uskutečnil v pořadí již druhý Kulatý stůl na téma „Proces rozvoje školního kariérového poradenství a kariérového vzdělávání v KHK“. Máme velkou radost, že se kulatý stůl opět těšil velkému zájmu ze strany výchovných a kariérových poradců napříč krajem. Tentokrát jsme se více zaměřili na praktické zkušenosti do projektu zapojených kariérových poradců (mapování KP na škole, tvorba školního plánu KP, spolupráce v rámci pedagogického sboru, mezi školami, s pedagogicko-psychologickou poradnou apod.) a více diskutovali i nad potřebami škol s účastníky kulatého stolu.

Moderátorkou setkání byla opět Ing. Mgr. Ivana Bauerová z Kariérního centra Univerzity Hradec Králové.

3. Kulatý stůl plánujeme na 1. jarní den příštího roku, budete srdečně zváni!

Krátký sestřih z akce můžete zhlédnout zde.

Back to top