– Aktuality

Centrum psychologických služeb Ostrava aktuálně uvádí na trh Karty 5S, karty pro sebepoznání, seberozvoj, podporu sebevědomí, sebedůvěry a sebejistoty, jsou dynamické, zachycující atmosféru a svádějí tak povídání příběhů o prožitcích i vlastních charakteristikách. Jsou zpracovány na podkladě teorie profesní orientace RIASEC amerického psychologa Johna L. Hollanda. Karty 5S nabízí možnost práce s …

Centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR vás zve na webinář, tentokrát na téma rozvoje kariérových kompetencí. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 27. 1. 2022 od 15 do 17 hodin a bude zaměřen na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. Existují různé přístupy ke kariérovým kompetencím a k jejich …

Přejeme vám Vánoce plné klidu, pohody a odpočinku a těšíme se na setkávání s vámi v novém roce 2022

Představujeme vám publikaci Nejste na to sami – Zdroje školního kariérového poradce, která je určena školním kariérovým poradcům.

Kariérové poradenství prožívá období rozvoje, vykročit na kariérní cestu je pro dnešní mládež o poznání složitější, než bývalo před lety. Nabídka možností dalšího studia je pestřejší a nepřehlednější, svět práce se mění takřka před …

Back to top