– Aktuality

Centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR pořádá společně s dalšími evropskými centry Euroguidance 30. listopadu 2022 evropskou konferenci pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství.

Konference proběhne na České zemědělské univerzitě v Praze – Aula ČZU, Kamýcká 1276. Účast na konferenci je možná také online.

Konference nese název “MEETING THE FUTURE TODAY: Competence …

Pracovní sešit 8 mýtů o volbě budoucího povolání je moderním průvodcem výběrem středoškolského oboru pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Provede žáky procesem rozhodování, nabídne 51 úkolů vedoucích k sebepoznání, vyvrátí 8 nejrozšířenějších mýtů o výběru školy, naučí spojovat přirozené schopnosti se získávanými profesními návyky, pomůže nahlédnout do práce budoucnosti …

Posláním portálu Podnikavost.cz je být rozcestníkem v oblasti rozvoje podnikavosti jako klíčové kompetence pro život a osobní prosperitu. Provozovatelem portálu je obecně prospěšná společnost yourchance o.p.s. Jejich smyslem fungování je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace …

Nadace Pangea přináší koncept Výchova ke ctnostem, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožňují projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně. Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života. Autoři jsou přesvědčeni o tom, že změna české …

Back to top