– Aktuality

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje Infokariéra 24. března 2022 pořádalo online konferenci dobré praxe kariérového poradenství s názvem “Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii”.

Odkaz na podrobný program konference najdete zde.

Celý záznam konference je ke shlédnutí online na YouTube kanále Infokariéra.

 

Další zajímavá vzdělávání najdete zde

Dnes vám představíme další variantu hodiny kariérového vzdělávání na téma silné stránky, tentokrát rozšířenou o osobní role. Aktivita je zpestřena i výtvarnou částí, která byla žáky velmi pozitivně přijata („Okénko od spolužáků“).
 
Cíl: hodiny: Žák si uvědomuje a umí popsat své silné a slabé stránky. Žák vyhodnotí, proč je dobré je znát a …

Aktivita, kterou vám dnes přinášíme, je zajímavá především svým výtvarným pojetím. Třída, ve které byl program realizován, má ráda výtvarné aktivity. Kariérová poradkyně sama výtvarnou výchovu vyučuje. Opakuje se obdobné téma, jako u již představených hodin, liší se zpracováním.

 
Cíl: hodiny: Zjišťování schopnosti sebepojetí a mapování silných stránek, schopnost diskutovat na téma …

Tento program je pokračováním první hodiny realizované v prvním ročníku čtyřletého gymnázia Opět se jedná o jednu vyučovací hodinu. Žáci měli za domácí úkol požádat 3 blízké (kamarádi, rodina, apod.) o sdělení 3 silných vlastností nebo stránek daného studenta. Se získanými 9 vlastnostmi budou nyní pracovat.

 
Cíl: Zmapování silných stránek, prohloubení znalostí …

Back to top