– Aktuality

Letos netradičně posunutá Národní cena kariérového poradenství – přihlásit můžete školu, firmu, neziskovku nebo i sebe jako jednotlivce, děláte-li zajímavou kariérovou aktivitu. Uzávěrka přihlášek do 24. 10. 2021.

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce v České republice i v Evropě v jejich práci. Hlavní …

Pro kariérové poradce do projektu zapojených škol jsme na čtvrtek 21. 10. 2021 připravili první workshop na téma “Jak komunikovat s dospívajícími a dětmi o jejich hodnotách, silných stránkách a typu temperamentu s využitím karet. Jak provázet při hledání vlastní životní cesty a budoucímu směřování.”

V úvodním zážitkovém semináři se kariéroví poradci …

Informační a poradenské středisko krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové pořádá ve čtvrtek 7. 10. 2021 Setkání výchovných poradců základních škol s miniburzou středních škol. Program setkání najdete v pozvánce.

 

Školy potřebují praxi. A praxe potřebuje školy. Jak vylepšit stávající systém odborných praxí tak, aby co nejlépe posloužil nejen školám a firmám, ale aby především vychovával a vzdělával nadějné mladé lidi s vyhlídkami na spokojený pracovní život s dobrým uplatněním? To je hlavním tématem odborné konference, na kterou vás zvou kolegové z …

Back to top