– Aktivity Přípravného mentorského programu

 
Setkání pracovní skupiny budoucích mentorů

V listopadu 2023 jsme slavnostně ukončili projekt I-KAP KHK II – Podpora KP na závěrečném setkání, o kterém jsme vás zde již informovali. Na aktivity projektu teď plynně navazujeme Přípravným mentorským programem, který jsme v úterý 9. ledna 2024 aktivně zahájili 1. setkáním pracovní skupiny budoucích mentorů kariérového vzdělávání. Do přípravného mentorského programu je zapojeno 12 kariérových poradců jak základních, tak středních škol napříč krajem, zde můžete nahlédnout do jejich medailonků.

Přípravný mentorský program zajišťuje metodickou podporu a provázení kariérových poradců na cestě stát se mentorem tak, aby mohli předávat zkušenosti získané absolvováním programu v rámci I-KAP KHK II kolegům z dalších škol v regionu, které projeví zájem o rozvoj KV a KP na jejich školách. Naším dlouhodobým cílem je postupně vybudovat síť tzv. Mentorských škol, které by byly příkladem dobré praxe a poskytovaly stálou metodickou podporu v oblasti kariérového vzdělávání a poradenství novým zájemcům v rámci Královéhradeckého kraje.

 

Okresní kariérní den v Hradci Králové

15. dubna 2024 jsme realizovali premiérový Okresní kariérní den v Hradci Králové. Sešli jsme se přímo v prostorách budoucí mentorské školy – Gymnázia J. K. Tyla. Cílem nejen tohoto, ale i všech budoucích Okresních kariérních dní, je představit mentorskou školu kariérového vzdělávání a především pak práci mentora.

Tentokrát byla naší průvodkyní Mgr. Šárka Janečková, kariérová poradkyně Gymnázia J. K. Tyla, která představila práci celého školního poradenského pracoviště, seznámila účastníky se školním plánem kariérového vzdělávávní, přinesla na ukázku praktické pomůcky, které při své práci využívá. Součástí programu byla i ochutnávka přímé práce se třídou – konkrétně práce s cílem s využitím technik Balančního kola, SMART a GROW. Na závěr proběhla praktická ukázka práce s aplikací Salmondo. Účastníci měli možnost diskutovat a navazovat kontakty, doptávat se mentorky na její zkušenosti.

Okresní kariérní dny budeme realizovat po celou dobu trvání projektu IDZ, t.j. až do června 2028, a to každoročně v každém z okresů kraje, celkem tedy proběhne ještě 20 obdobných setkání. V říjnu 2024 se sejdeme v Jičíně na ZŠ Železnická, kde bude naší hostitelkou mentorka Mgr. Pavlína Havelková.

 

Back to top