– Závěrečné setkání projektu I-KAP KHK II – podpora KP

14. listopadu 2023 jsme slavnostně zakončili projekt I-KAP KHK II – podpora KP společným závěrečným setkáním, kterého se zúčastnili kariérový poradci zapojených škol včetně ředitelů škol, případně i jejich zástupců. Mezi pozvanými hosty byly také kolegyně z PPP a SPC KHK a z krajského úřadu. Setkání zahájil děkovným projevem náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Arnošt Štěpánek, který spolu s paní ředitelkou PPP a SPC KHK Soňou Holou předal našim kariérovým poradcům osvědčení. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, kariérový poradci měli možnost sdílet své zkušenosti a pochlubit se dosaženými výsledky.

Níže můžete zhlédnout krátký sestřih:

Back to top