– O programu

Mentorský program

Mentorský program je program pro školy, které absolvují Partnerský program a pro školy, které absolvovaly Přípravný partnerský program v projektu I-KAP KHK II. Program zajišťuje metodickou podporu a provázení kariérových poradců na cestě stát se mentorem tak, aby mohli předávat zkušenosti získané absolvováním Partnerského programu kolegům z dalších škol v regionu, které projeví zájem o rozvoj KV a KP na jejich školách.

Škola po absolvování programu získá status „Mentorská škola“.

 • kapacita programu: 12 škol (ZŠ, SOŠ, Gymnázia, VOŠ)
 • délka programu: vždy 1 školní rok (září – červen)
 • běh programu: 1. 9. 2025 – 30. 6. 2026

Program obsahuje:

 • Týmová supervize KP (Pracovní skupina) – přípravy, reflexe, sdílení,
 • konzultace se zástupci ŠPP – konzultují mentoři,
 • přímá práce se třídou – příprava, realizace a reflexe modelových hodin s KP „mentorské školy“,
 • projektový den na téma KP – příprava, realizace a reflexe s KP „mentorské školy“,
 • informační servis (aktuality, zdroje, tipy na vzdělávání atd.),
 • účast na každoročním reflektivním setkání Kulatý stůl – sdílení zkušenosti s programem.

Přípravný mentorský program

Vzhledem k intenzivní práci partnerských škol na rozvoji systému KV a KP v projektu I-KAP KHK II vidíme jako zásadní pokračující metodickou podporu. Zároveň vnímáme zájem a ochotu těchto škol sdílet nabyté zkušenost s ostatními školami v regionu. Na základě toho je cílem přípravné fáze zrealizovat pro tyto školy přípravný mentorský program, jehož výstupem bude získání statutu „mentorská škola“. Díky tomu bude možné aktivní zapojení těchto škol do Partnerského programu a tím pádem plnohodnotné zahájení jeho prvního běhu v září 2024.

V rámci Přípravného mentorského programu budou mít již v této fázi možnost zapojit se do aktivit i potenciální zájemci o Partnerský program.

Kapacita programu:

 • 12 škol (absolventi Přípravného partnerského programu v I-KAP KHK II)
 • 10 škol (zájemci o Partnerský program – „ochutnávka“)
 • běh programu: 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024
Back to top