– Webové stránky a online aplikace

V této rubrice najdete užitečné webové stránky a online aplikace využitelné ve školním kariérovém poradenství a vzdělávání.

 

C-Game

Projekt C-Game vyvíjí webovou hru stejného jména určenou zejména žákům posledních ročníků základních škol. Hra se odehrává ve virtuálním městě. Žáci město postupně doplňují různými podniky, institucemi a organizacemi, a obsazují v nich vypsaná volná pracovní místa. Seznámí se tak s různými povoláními, která by pro ně mohla být zajímavá, a rozšíří si povědomí o trhu práce. Zároveň během hry odpovídají na jednoduché otázky, díky kterým jim hra může navrhovat možná vhodná budoucí povolání.

Podnikavost

Posláním portálu Podnikavost je být rozcestníkem v oblasti rozvoje podnikavosti jako klíčové kompetence pro život a osobní prosperitu. Provozovatelem portálu je obecně prospěšná společnost yourchance o.p.s. Jejich smyslem fungování je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy.

Výchova ke ctnostem

Nadace Pangea přináší koncept Výchova ke ctnostem, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožňují projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně. Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života. Autoři jsou přesvědčeni o tom, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobnosti dalších generací.
Projekt zahrnuje: Karty ctností, soubor malých kartiček, písničky ke kartám, semináře, webináře či sborník Krajinou ctností.

Den pro školu

Jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit studentům abstraktní témata ze studijního plánu, je přivést do hodiny člověka z praxe. Doktora do biologie, archeoložku do dějepisu, účetního do matematiky. Vyprávěním svého příběhu mohou pomoci najít motivaci pro další studium, rozšířit obzory a vybrat si další cestu vedoucí k výběru povolání. Hledání takových lidí je ale pro učitele náročné. Den pro školu proto propojuje učitele s dobrovolníky, kteří chtějí pomoci. Příběhem, přednáškou, nebo třeba organizací kroužků po škole.

kariérko.cz

Platforma Institutu kariéry a rozvoje, z. s. se zaměřuje na projekty v oblasti kariérového poradenství a osobního rozvoje mladých lidí s cílem je inspirovat, podporovat a motivovat. Ambicí institutu je, aby se mladí lidé rozhodovali o své kariéře vědomě a s ohledem na své jedinečné nadání a talenty a aktivně získávali nové zkušenosti a dovednosti. Zaměřují se primárně na žáky základních a středních škol, a to nezávisle na lokalitě a rodinném zázemí, ve kterém žijí, nebo oboru, o který mají zájem. Na stránkách najdete medailonky profesí, rozhovory, videa, pracovní listy a nabídku webinářů.

Centrální databáze kompetencí

Co musím umět a znát, abych mohl vykonávat své vysněné povolání? To Vám řekne Centrální databáze kompetencí pro všechny profese, se kterými pracuje Národní soustava povolání. Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující uplatnění a osobní rozvoj, vyjadřují předpoklady k výkonu konkrétních činností.

Salmondo

Salmondo je online pomocník pro podporu kariérového poradenství na základních a středních školách. Obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky. Protože jeden test vám neřekne, kým máte být. Kombinace více vhodně zvolených metod však z různých úhlů pohledu napoví, v jaké životní roli můžete být šťastní. Aplikace je placená s nabídkou licencí pro školy.

Můj život po škole

Aplikace Můj život po škole pomůže žákům 2. stupně základních škol a žákům středních škol s výběrem profese, která nejvíce odpovídá představám a především jejich schopnostem. Povolání lze mezi sebou porovnávat a seznámit se tak se všemi informacemi pro co  nejreálnější představu o dané profesi. Ve finanční části lze zjistit, jaké náklady člověka v životě čekají a jak umí hospodařit. Nenechte se zmást, že na rozcestníku aplikace najdete pouze Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Aplikace funguje obecně pro celou republiku, na dva zmiňované kraje je navázána finanční část – konkrétní situace na trhu práce, výše platů či výše nájmů apod. Královéhradeckému kraji je podle nás v tomto ohledu bližší kraj Karlovarský. Pro práci se třídou doporučujeme Manuál k aplikaci, který je samostatně ke stažení zde.

Emiero testy

Emiero testy měří psychologické preference v tom, jak lidé vnímají svět a dělají svá rozhodnutí. Tyto preference byly odvozeny z typologické teorie navržené Carlem Gustavem Jungem, které publikoval v knize Psychologické typy. Všechny v aplikaci použité výstupy jako popis jednotlivých typologii a příslušejících profesí vycházejí z knihy Osobnostní typologie a Typologie osobnosti, volba povolání, kariéra a profesní úspěch od Michala Čakrta.

Expedice Moje kariéra

Aplikace Expedice kariéra byla vyvinuta jako součást sady pracovních listů Sebepoznání, které jsou primárně určeny pro kariérové poradce působící na základních a středních školách. Aplikace hravou formou pomáhá žákům s mapováním jejich měkkých dovedností. Všechny tři sady pracovních listů – Sebepoznání, Trh práce, Sebeprezentace, které kopírují tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry, jsou volně k dispozici na webu Vzdělávání bez bariér. Vydala Infokariéra Plzeň.

Regio Advisor

Online webová aplikace Regio Advisor pomáhá kariérovým poradcům na školách poskytovat hromadně kariérové poradenství a uspokojit tedy všechny žáky. Je pomocníkem při odhalování silných stránek a nastavení cest budoucího směřování žáků, staví kariérové poradenství na potenciálu jedince, pomáhá dětem s rozhodnutím o budoucí škole nebo povolání. Aplikace je placená s nabídkou licence pro školy.

 

Back to top