– Webové stránky a online aplikace

V této rubrice najdete užitečné webové stránky a online aplikace využitelné ve školním kariérovém poradenství a vzdělávání.
 
Centrální databáze kompetencí

Co musím umět a znát, abych mohl vykonávat své vysněné povolání? To Vám řekne Centrální databáze kompetencí pro všechny profese, se kterými pracuje Národní soustava povolání. Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující uplatnění a osobní rozvoj, vyjadřují předpoklady k výkonu konkrétních činností.

Infoabsolvent

S volbou školy, ať už střední nebo vysoké, vám mohou pomoci stránky Národního pedagogického institutu. Žáci si zde mohou udělat i profesní test, který najdou pod záložkou “Otestuj se”.

Můj život po škole

Aplikace Můj život po škole pomůže žákům 2. stupně základních škol a žákům středních škol s výběrem profese, která nejvíce odpovídá představám a především jejich schopnostem. Povolání lze mezi sebou porovnávat a seznámit se tak se všemi informacemi pro co  nejreálnější představu o dané profesi. Ve finanční části lze zjistit, jaké náklady člověka v životě čekají a jak umí hospodařit. Jsme moc rádi, že aplikace je již k dispozici i ve verzi pro Královéhradecký kraj.

Emiero testy

Emiero testy měří psychologické preference v tom, jak lidé vnímají svět a dělají svá rozhodnutí. Tyto preference byly odvozeny z typologické teorie navržené Carlem Gustavem Jungem, které publikoval v knize Psychologické typy. Všechny v aplikaci použité výstupy jako popis jednotlivých typologii a příslušejících profesí vycházejí z knihy Osobnostní typologie a Typologie osobnosti, volba povolání, kariéra a profesní úspěch od Michala Čakrta.

Expedice Moje kariéra

Aplikace Expedice kariéra byla vyvinuta jako součást sady pracovních listů Sebepoznání, které jsou primárně určeny pro kariérové poradce působící na základních a středních školách. Aplikace hravou formou pomáhá žákům s mapováním jejich měkkých dovedností. Všechny tři sady pracovních listů – Sebepoznání, Trh práce, Sebeprezentace, které kopírují tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry, jsou volně k dispozici na webu Vzdělávání bez bariér. Vydala Infokariéra Plzeň.

Salmondo

Salmondo je online pomocník pro podporu kariérového poradenství na základních a středních školách. Obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky. Protože jeden test vám neřekne, kým máte být. Kombinace více vhodně zvolených metod však z různých úhlů pohledu napoví, v jaké životní roli můžete být šťastní. Aplikace je placená s nabídkou licencí pro školy.

Najdi si svoji cestu

Portál Kým čím být připravil pro studenty online interaktivní kurz Najdi si svoji cestu. V rámci tohoto e-learningového kurzu se studenti zabývají svými vlastnostmi, dovednostmi a hodnotami, získané informace jsou poté dostupné ke stažení v podobě portfolia. Kurz obsahuje kvízy, cvičení, audio a video nahrávky, a je dostupný zdarma na webových stránkách Kým čím být.

Studentské portfolio

Pro studenty středních škol (ale nejen pro ně) připravili poradci z EKS online portfolio. Portfolio slouží k zaznamenávání zkušeností a postřehů studentů, zejména ve vztahu k jejich osobnímu rozvoji, tj. jaké dovednosti získali, jak je různé zážitky obohatily, kam se ve svém rozvoji posunuli. Portfolio je nutné zkopírovat na Google Disk, vyžaduje tedy účet Google, jinak je ovšem zcela zdarma a přístupné všem, kdo o něj mají zájem.

C-Game

Projekt C-Game vyvíjí webovou hru stejného jména určenou zejména žákům posledních ročníků základních škol. Hra se odehrává ve virtuálním městě. Žáci město postupně doplňují různými podniky, institucemi a organizacemi, a obsazují v nich vypsaná volná pracovní místa. Seznámí se tak s různými povoláními, která by pro ně mohla být zajímavá, a rozšíří si povědomí o trhu práce. Zároveň během hry odpovídají na jednoduché otázky, díky kterým jim hra může navrhovat možná vhodná budoucí povolání.

Podnikavost

Posláním portálu Podnikavost je být rozcestníkem v oblasti rozvoje podnikavosti jako klíčové kompetence pro život a osobní prosperitu. Provozovatelem portálu je obecně prospěšná společnost yourchance o.p.s. Jejich smyslem fungování je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy.

Výchova ke ctnostem

Nadace Pangea přináší koncept Výchova ke ctnostem, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožňují projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně. Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života. Autoři jsou přesvědčeni o tom, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobnosti dalších generací.
Projekt zahrnuje: Karty ctností, soubor malých kartiček, písničky ke kartám, semináře, webináře či sborník Krajinou ctností.

Den pro školu

Jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit studentům abstraktní témata ze studijního plánu, je přivést do hodiny člověka z praxe. Doktora do biologie, archeoložku do dějepisu, účetního do matematiky. Vyprávěním svého příběhu mohou pomoci najít motivaci pro další studium, rozšířit obzory a vybrat si další cestu vedoucí k výběru povolání. Hledání takových lidí je ale pro učitele náročné. Den pro školu proto propojuje učitele s dobrovolníky, kteří chtějí pomoci. Příběhem, přednáškou, nebo třeba organizací kroužků po škole.

kariérko.cz

Platforma Institutu kariéry a rozvoje, z. s. se zaměřuje na projekty v oblasti kariérového poradenství a osobního rozvoje mladých lidí s cílem je inspirovat, podporovat a motivovat. Ambicí institutu je, aby se mladí lidé rozhodovali o své kariéře vědomě a s ohledem na své jedinečné nadání a talenty a aktivně získávali nové zkušenosti a dovednosti. Zaměřují se primárně na žáky základních a středních škol, a to nezávisle na lokalitě a rodinném zázemí, ve kterém žijí, nebo oboru, o který mají zájem. Na stránkách najdete medailonky profesí, rozhovory, videa, pracovní listy a nabídku webinářů.

Aplikace Start iD

JCMM Brno přichází s novou aplikací Start iD. Jedná se o jedinečnou webovou aplikaci plně kompatibilní s počítačem, notebookem, tabletem i mobilem. Studenti si mohou zpracovávat své e-portfolio jako podklad pro životopis nebo sebeprezentaci, filtrovat mezi nabídkami brigád, stáží a exkurzí nebo filtrovat v katalogu firem a hledat tu, se kterou by chtěli navázat spolupráci.

Regio Advisor

Online webová aplikace Regio Advisor pomáhá kariérovým poradcům na školách poskytovat hromadně kariérové poradenství a uspokojit tedy všechny žáky. Je pomocníkem při odhalování silných stránek a nastavení cest budoucího směřování žáků, staví kariérové poradenství na potenciálu jedince, pomáhá dětem s rozhodnutím o budoucí škole nebo povolání. Aplikace je placená s nabídkou licence pro školy.

Videospoty s tématikou kariérového vzdělávání

Společnost EKS spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou připravila krátké videospoty, které mohou být skvělým pomocníkem pro rozproudění diskuse ve třídě na téma kariérové vzdělávání. Každý videospot otevírá jedno téma související se světem práce budoucnosti a je dle slov tvůrců záměrně koncipován trochu provokativně, aby vyvolal další otázky, zvědavost či silné emoce. Po zhlédnutí spotu můžete zkusit volnou diskusi, což je současně i skvělou příležitostí k rozvoji kritického myšlení, můžete se s žáky zaměřit na to, kde lze informace o trhu práce zjistit a jakým způsobem ověřit jejich pravdivost. V každém případě zde platí, že není jen jedna možná odpověď, protože sebelepší predikce nemůže na 100% stanovit, jak bude budoucnost vypadat. Pokud preferujete strukturovanější práci, můžete využít připravené Pracovní listy k videospotům.

 

Back to top