– Webové stránky a online aplikace

V této rubrice najdete užitečné webové stránky a online aplikace využitelné ve školním kariérovém poradenství a vzdělávání.

 

kariérko.cz

Platforma Institutu kariéry a rozvoje, z. s. se zaměřuje na projekty v oblasti kariérového poradenství a osobního rozvoje mladých lidí s cílem je inspirovat, podporovat a motivovat. Ambicí institutu je, aby se mladí lidé rozhodovali o své kariéře vědomě a s ohledem na své jedinečné nadání a talenty a aktivně získávali nové zkušenosti a dovednosti. Zaměřují se primárně na žáky základních a středních škol, a to nezávisle na lokalitě a rodinném zázemí, ve kterém žijí, nebo oboru, o který mají zájem. Na stránkách najdete medailonky profesí, rozhovory, videa, pracovní listy a nabídku webinářů.

Centrální databáze kompetencí

Co musím umět a znát, abych mohl vykonávat své vysněné povolání? To Vám řekne Centrální databáze kompetencí pro všechny profese, se kterými pracuje Národní soustava povolání. Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující uplatnění a osobní rozvoj, vyjadřují předpoklady k výkonu konkrétních činností.

Co umím

Online aplikace Co umím je určená pro mapování dovedností dětí, propojuje formální a neformální vzdělávání i rodinu. Hlavním prvkem je portfolio „důkazů“ o tom, co se dítěti podařilo, zaměřuje se na silné stránky dítěte, je významným motivačním nástrojem, podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte. Vede dítě k sebehodnocení, pomáhá mu stanovit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, plánovat nejbližší cíle a především umožňuje uchovávat důležité a zlomové okamžiky života.

Salmondo

Salmondo je online pomocník pro podporu kariérového poradenství na základních a středních školách. Obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky. Protože jeden test vám neřekne, kým máte být. Kombinace více vhodně zvolených metod však z různých úhlů pohledu napoví, v jaké životní roli můžete být šťastní. Aplikace je placená s nabídkou licencí pro školy.

Můj život po škole

Aplikace Můj život po škole pomůže žákům 2. stupně základních škol a žákům středních škol s výběrem profese, která nejvíce odpovídá představám a především jejich schopnostem. Povolání lze mezi sebou porovnávat a seznámit se tak se všemi informacemi pro co  nejreálnější představu o dané profesi. Ve finanční části lze zjistit, jaké náklady člověka v životě čekají a jak umí hospodařit. Nenechte se zmást, že na rozcestníku aplikace najdete pouze Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Aplikace funguje obecně pro celou republiku, na dva zmiňované kraje je navázána finanční část – konkrétní situace na trhu práce, výše platů či výše nájmů apod. Královéhradeckému kraji je podle nás v tomto ohledu bližší kraj Karlovarský. Pro práci se třídou doporučujeme Manuál k aplikaci, který je samostatně ke stažení zde.

Emiero testy

Emiero testy měří psychologické preference v tom, jak lidé vnímají svět a dělají svá rozhodnutí. Tyto preference byly odvozeny z typologické teorie navržené Carlem Gustavem Jungem, které publikoval v knize Psychologické typy. Všechny v aplikaci použité výstupy jako popis jednotlivých typologii a příslušejících profesí vycházejí z knihy Osobnostní typologie a Typologie osobnosti, volba povolání, kariéra a profesní úspěch od Michala Čakrta.

Expedice Moje kariéra

Aplikace Expedice kariéra byla vyvinuta jako součást sady pracovních listů Sebepoznání, které jsou primárně určeny pro kariérové poradce působící na základních a středních školách. Aplikace hravou formou pomáhá žákům s mapováním jejich měkkých dovedností. Všechny tři sady pracovních listů – Sebepoznání, Trh práce, Sebeprezentace, které kopírují tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry, jsou volně k dispozici na webu Vzdělávání bez bariér. Vydala Infokariéra Plzeň.

Regio Advisor

Online webová aplikace Regio Advisor pomáhá kariérovým poradcům na školách poskytovat hromadně kariérové poradenství a uspokojit tedy všechny žáky. Je pomocníkem při odhalování silných stránek a nastavení cest budoucího směřování žáků, staví kariérové poradenství na potenciálu jedince, pomáhá dětem s rozhodnutím o budoucí škole nebo povolání. Aplikace je placená s nabídkou licence pro školy.

 

Back to top