– Kde se poradit

Potřebujete-li pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání či s volbou povolání, doporučujeme nejprve kontaktovat vašeho školního kariérového poradce. Na většině škol tuto činnost vykonává výchovný poradce, pokud jeho jméno neznáte, můžete se obrátit na třídního učitele.

Kariérový poradce obecně nabízí individuální konzultace žákům i rodičům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků. Spolupracuje s třídními učiteli, provádí mimo jiné skupinová i individuální šetření k volbě povolání, podává informace o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu. Poskytuje metodickou podporu ostatním učitelům při kariérovém vzdělávání žáků v rámci jednotlivých předmětů.

Spolupracuje také se spádovým Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce i s Pedagogicko-psychologickou poradnou či se Speciálně pedagogickým centrem.

Přemýšlíte o tom, čím budete? Nevíte, jakou školu si vybrat? Trápí vás, jaké vybrat povolání? Anebo uvažujete o změně profese? Chcete rozvíjet svoji kariéru nebo pomoci odhalit svůj osobní potenciál?

Pokud v současné době řešíte tyto otázky, můžete se obrátit na Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR (IPS), které poskytuje bezplatné poradenské služby v oblasti vzdělávání, profesní přípravy, volby povolání a rozvoje kariéry.

Služby IPS jsou dostupné v celém Královéhradeckém kraji. Pomůžeme vám při výběru školy, poskytneme aktuální informace o školách i studijních oborech, nabídneme možnost využití testů profesních zájmů, poskytneme informace o situaci na trhu práce.

Odkaz na web

Kontakty:

IPS Hradec Králové

Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2
Martina Bučková, DiS., email: martina.buckova@uradprace.cz, tel. 950 116 414
Mgr. Lucie Viktorinová, email: lucie.viktorinova2@uradprace.cz tel. 950 116 400
Mgr. Kateřina Zemanová, email: katerina.zemanova@uradprace.cz, tel. 950 116 602

IPS Jičín

Havlíčkova 56, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Iva Matoušová, DiS., iva.matousova@uradprace.cz, tel. 950 122 367
Barbora Pavelková, barbora.pavelkova@uradprace.cz, tel. 950 122 380

IPS Náchod

Kladská 1092, 547 01 Náchod 1
Bc. Denisa Faltová, denisa.faltova@uradprace.cz, tel. 950 138 315
Mgr. Nikola Plná, nikola.plna@uradprace.cz, tel. 950 138 676

IPS Rychnov nad Kněžnou

Štemberkova 1433, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Eva Buňatová, eva.bunatova@uradprace.cz, tel. 950 159 431
Martina Pšeničková, martina.psenickova@uradprace.cz, tel. 950 159 496

IPS Trutnov

Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Zuzana Peterová, zuzana.peterova@uradprace.cz, tel. 950 168 451
Bc. Richard Novák, richard.novak@uradprace.cz, tel. 950 168 459

PPP a SPC KHK poskytuje kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a to jak individuální, tak skupinové. Je zde realizováno psychologické a speciálně pedagogické poradenství s cílem pomoci žákům v případě komplikací při volbě další školy či povolání, které je poskytováno primárně klientům PPP a SPC (např. žáci se specifickými poruchami učení, s poruchou koncentace pozornosti, žáci se zdravotním postižením).

Kontakty na jednotlivá pracoviště:

Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 265 423
E-mail: info@ppphk.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Jičín

17. listopadu 861, 506 01 Jičín
Telefon: 493 533 505, 733 544 134
E-mail: info@pppjicin.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Náchod

Smiřických 1237, 547 01 Náchod, 3.nadzemní podlaží
Telefon: 491 426 036, 491 427 418
E-mail: info@pppnachod.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou

Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 1. nadzemní podlaží
Telefon: 494 535 476, 775 235 476
E-mail: info@ppprychnov.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov

Lípová 223, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 813 080
E-mail: info@ppptrutnov.cz

Speciálně pedagogické centrum Jičín

17. listopadu 861, 506 01 Jičín
Telefon: 493 533 595
E-mail: info@spcjicin.cz

Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou

Javornická 1501, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, 3. nadzemní podlaží
Telefon: 491 421 813, 606 729 574
Email: info@spcrychnov.cz

V katalogu najdete kariérové poradce napříč republikou, kteří vám se studijní či profesní volbou také pomohou. Mnozí z nich aktuálně nabízejí i online poradenství.

JOBHUB

 

Back to top