– Karty a deskové hry

 
Pexetrio Povolání

Pexetrio Povolání je zábavná hra inspirovaná pexesem, děti se naučí poznávat nejběžnější povolání podle hesla „škola hrou“. Hra také napomáhá rozvíjet jejich logické myšlení a trénovat paměť hledáním trojice kartiček s pracovníky, jejich typickými oděvy, pomůckami a nástroji, které používají. Součástí hry jsou nejen odolné kartičky, ale také hrací arch pro doplňkové hry LOTO-TRIO, které nabízí další herní varianty hry a mini-encyklopediie se základními informacemi k tématu.

 
Karty ctností

Balíček obsahuje 35 karet a je součástí projektu Výchova ke ctnostem, který nabízí ucelenou metodiku k dané tématice. Karty jsou určeny pro kohokoli, kdo usiluje o rozvoj vnitřních kvalit osobnosti dětí, slouží jako vizuální podpora pro pochopení abstraktních pojmů jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná ctnost projevuje v životě, ať už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě. Více informací o projektu Výchova ke ctnostem najdete zde.

 
Karty 5S „RIASEC Surikaty“

Centrum psychologických služeb Ostrava aktuálně uvádí na trh Karty 5S, karty pro sebepoznání, seberozvoj, podporu sebevědomí, sebedůvěry a sebejistoty, jsou dynamické, zachycující atmosféru a svádějí tak povídání příběhů o prožitcích i vlastních charakteristikách. Jsou zpracovány na podkladě teorie profesní orientace RIASEC amerického psychologa Johna L. Hollanda. Karty 5S nabízí možnost práce s emocemi i komplexními stavy, vzpomínkami, přesvědčeními, zvyky, postoji,… vč. získání orientačního přehledu v profesní profilaci klienta. Vše nenásilnou a hravou formou. Práce s obrázky Surikat odbourá zábrany klienta v povídání o sobě a jeho vědomé či podvědomé potřeby stylizace. Surikaty jsou nástupcem karet Stavy (s ovečkami), jejichž prodej byl ukončen.

 
JOB – Reflektivní karty

Stejně jako kolegové v JOBu, i my věříme, že reflexe je příležitostí pro každého z nás si v určitých fázích učení svými slovy formulovat myšlenky, názory a prožitky, jejichž popsání nám pomáhá si utřídit, kam jsme se v učení dostali, jak jsme se u toho cítili, do jaké míry se nám podařilo splnit cíle, co nám v tom pomohlo, nebo co bychom chtěli dál. K tomu účelu připravili sadu 36 karet, které je možné využít k reflexi aktivit na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Využít je můžete také po společné práci s kolegy, například při reflexi společného vzdělávání. Karty jsou k dispozici ke stažení zdarma i zde.

 
Karty Obrazy mého života

Karty jsou fotografiemi obrazů – uměleckých děl malířky Jany Dybalové, která ve svém díle využívá mnohaúrovňový způsob komunikace. Obrazy zčásti zachycují realitu a z části jsou fantazijní. Tato víceúrovňová komunikace, jako pozorovateli obrazu, umožňuje klientovi rozvíjet svůj příběh a hledat to, co skutečně potřebuje. Karty neříkají, co je dobře a co špatně. Karty interpretují sami klienti, profesionál je provází pouze otázkami. Možnosti využití karet OBRAZY a možné užitečné otázky naleznete v manuálu, který je součástí balení 66 karet.

 

Vzhůru do světa povolání!

Vzhůru do světa povolání! je vzdělávací desková hra, jejíž spoluautorkou je kariérová poradkyně Soňa Gajdaczová. Deskovka je ryze česká a to i výrobou. Bude se vám hodit pro zpestření procesu kariérového poradenství s dětmi ve věku cca 9 až 15 let. Hra je vhodná i pro práci se třídou.

 

Career Designer

Petra Drahoňovská nabízí velmi zajímavé a velmi dobře promyšlené autorské pomůcky, mimo jiné Kariérový diJÁř pro kluky a holky a KarTY pro volbu střední školy.

 

B-creative

B-creative vytváří a nabízí nápadité pomůcky, které podporují lektory, učitele, kouče, kariérní poradce a psychology v kreativní práci s klienty. Jejich praktické využití spoléhá na senzitivitu uživatelů, své uplatnění najdou ve většině věkových kategorií a na všech úrovních vzdělávání, usnadňují otevírání konverzace při práci s jednotlivcem i se skupinou. B-creative má ve své nabídce široký sortiment především karet a to nejen ze své autorské dílny, např. Silné stránky, Moře emocí, Světem hodnot, Karty s příběhy, Cesta životem a mnoho dalších. Práce s kartami je možná i v online prostředí, aplikace je placená, jsou nabízeny licence pro školy. B-creative nabízí i kurzy, jak s kartami pracovat.

 

Centrum kompetencí

Na stránkách Centra kompetencí také najdete pomůcky pro kariérové poradenství. Motivační karty slouží k tomu, aby si člověk ujasnil, jaká kritéria potřebuje v práci naplnit, aby mohl co nejlépe uplatnit sebe sama. Soubor karet obsahuje celkem 41 „motivátorů“, tedy slovně vyjádřených předpokladů, které může jednotlivec, ale i skupina, považovat za důležité pro zajištění spokojenosti v práci. Pracovní karty jsou sada jednoduchých karet, na nichž jsou uvedeny názvy 58 povolání. Na kartičce není konkrétní povolání nijak ilustrováno, aby nedocházelo k ovlivnění skrze to, jak je daná profese vyobrazena.

 

Regio

Společnost Regio vydala rozvojové karty pro kariérové poradenství – Karty inteligencí a Karty pracovních hodnot. Karty pomohou s ujasněním budoucího směřování – objevením vlastního potenciálu, odhalením předností a silných stránek prostřednictvím různých typů inteligencí, stanovením hodnot, které jsou v pracovním životě důležité.

 

Kiwi karty

Kiwi karty jsou určeny ke zvýšení povědomí žáků o světě práce. Karty mohou pomoct žákům se zamyšlením nad jejich vlastními zájmy a silnými stránkami a jejich využitím v budoucnu. Obrázky na kartách byly navrženy tak, aby reprezentovaly širokou oblast zaměstnání a byly genderově neutrální. Činnosti v příručce jsou napsány tak, aby podporovaly používání karet se studenty na prvním stupni ZŠ, mohou však vyhovovat i starším žákům. Manuál je v angličtině.

 
Rory’s Story Cubes – Příběhy z kostek

Příběhy z kostek je hra, která je založena na 9 kostkách, z nichž každá obsahuje 6 unikátních obrázků. Před hodem kostkou je tak ve hře celkem 54 obrázků, což činí přes 10 milionů různých kombinací. Kostky lze v kariérovém poradenství využívat obdobně jako různé typy karet uvedených výše, lze vybírat z více druhů – doporučujeme zejména základní oranžovou sadu Klasik, modrou sadu Akce a zelenou sadu Výpravy.

Back to top