– Karty a deskové hry

 

Vzhůru do světa povolání!

Vzhůru do světa povolání! je vzdělávací desková hra, jejíž spoluautorkou je kariérová poradkyně Soňa Gajdaczová. Deskovka je ryze česká a to i výrobou. Bude se vám hodit pro zpestření procesu kariérového poradenství s dětmi ve věku cca 9 až 15 let. Hra je vhodná i pro práci se třídou.

 

Career Designer

Petra Drahoňovská nabízí velmi zajímavé a velmi dobře promyšlené autorské pomůcky, mimo jiné Kariérový diJÁř pro kluky a holky a KarTY pro volbu střední školy.

 

B-creative

B-creative vytváří a nabízí nápadité pomůcky, které podporují lektory, učitele, kouče, kariérní poradce a psychology v kreativní práci s klienty. Jejich praktické využití spoléhá na senzitivitu uživatelů, své uplatnění najdou ve většině věkových kategorií a na všech úrovních vzdělávání, usnadňují otevírání konverzace při práci s jednotlivcem i se skupinou. B-creative má ve své nabídce široký sortiment především karet a to nejen ze své autorské dílny. Práce s kartami je možná i v online prostředí, aplikace je placená, jsou nabízeny licence pro školy. B-creative nabízí i kurzy, jak s kartami pracovat.

 

Centrum kompetencí

Na stránkách Centra kompetencí také najdete pomůcky pro kariérové poradenství. Motivační karty slouží k tomu, aby si člověk ujasnil, jaká kritéria potřebuje v práci naplnit, aby mohl co nejlépe uplatnit sebe sama. Soubor karet obsahuje celkem 41 „motivátorů“, tedy slovně vyjádřených předpokladů, které může jednotlivec, ale i skupina, považovat za důležité pro zajištění spokojenosti v práci. Pracovní karty jsou sada jednoduchých karet, na nichž jsou uvedeny názvy 58 povolání. Na kartičce není konkrétní povolání nijak ilustrováno, aby nedocházelo k ovlivnění skrze to, jak je daná profese vyobrazena.

 

Regio

Společnost Regio vydala rozvojové karty pro kariérové poradenství – Karty inteligencí a Karty pracovních hodnot. Karty pomohou s ujasněním budoucího směřování – objevením vlastního potenciálu, odhalením předností a silných stránek prostřednictvím různých typů inteligencí, stanovením hodnot, které jsou v pracovním životě důležité.

 

Kiwi karty

Kiwi karty jsou určeny ke zvýšení povědomí žáků o světě práce. Karty mohou pomoct žákům se zamyšlením nad jejich vlastními zájmy a silnými stránkami a jejich využitím v budoucnu. Obrázky na kartách byly navrženy tak, aby reprezentovaly širokou oblast zaměstnání a byly genderově neutrální. Činnosti v příručce jsou napsány tak, aby podporovaly používání karet se studenty na prvním stupni ZŠ, mohou však vyhovovat i starším žákům. Manuál je v angličtině.

 
Rory’s Story Cubes – Příběhy z kostek

Příběhy z kostek je hra, která je založena na 9 kostkách, z nichž každá obsahuje 6 unikátních obrázků. Před hodem kostkou je tak ve hře celkem 54 obrázků, což činí přes 10 milionů různých kombinací. Kostky lze v kariérovém poradenství využívat obdobně jako různé typy karet uvedených výše, lze vybírat z více druhů – doporučujeme zejména základní oranžovou sadu Klasik, modrou sadu Akce a zelenou sadu Výpravy.

Back to top