– Karty a deskové hry

 
Moje kariéra: Motivace, potřeby a hodnoty

Centrum Ceteras nově vydalo kreativní karty Moje kariéra: Motivace, potřeby a hodnoty, určené mimo jiné kariérním poradcům a pedagogům pro individuální i skupinovou práci (nejenom) s dětmi. Cílem karet je zvědomění vlastních potřeb a hodnot, jejichž naplňování se nemalou měrou podílí na budoucí dlouhodobé pracovní spokojenosti.

 
 
 
 
Kreativní sada Dračí učení

Kreativní sada Dračí učení, vydaná centrem CETERAS, je určená odborníkům pracujícím s dětmi předškolního a školního věku. Sada obsahuje publikaci Dračí učení, metodiku a řadu kreativních pomůcek včetně karet a pracovních listů. Kolegové z praxe s ní mají velmi dobrou zkušenost i v rámci kariérového vzdělávání na 2. stupni ZŠ.

 
 
FEELINKS – hra emocí

Představujeme vám novou deskovou hru, kterou v české verzi vydalo Pygmalino. Hra by mohla zaujmout všechny rodiče, učitele a další dospělé, kteří pracují s dětmi a mládeží. Jde o moc zajímavou hru o emocích a empatii, jejími autory jsou zdravotní bratr z dětské psychiatrie Vincent Bidault a psychiatr Jean-Louis Roubira, autor legendární obrázkové asociační hry Dixit. Hra je primárně určena pro 2 až 8 hráčů, ale lze ji využít při práci s celou třídou. Podrobnou recenzi a učitelský manuál naleznete na stránkách prodejce Pygmalino.

 
Pexetrio Povolání

Pexetrio Povolání je zábavná hra inspirovaná pexesem, děti se naučí poznávat nejběžnější povolání podle hesla „škola hrou“. Hra také napomáhá rozvíjet jejich logické myšlení a trénovat paměť hledáním trojice kartiček s pracovníky, jejich typickými oděvy, pomůckami a nástroji, které používají. Součástí hry jsou nejen odolné kartičky, ale také hrací arch pro doplňkové hry LOTO-TRIO, které nabízí další herní varianty hry a mini-encyklopediie se základními informacemi k tématu.

 
Karty ctností

Balíček obsahuje 35 karet a je součástí projektu Výchova ke ctnostem, který nabízí ucelenou metodiku k dané tématice. Karty jsou určeny pro kohokoli, kdo usiluje o rozvoj vnitřních kvalit osobnosti dětí, slouží jako vizuální podpora pro pochopení abstraktních pojmů jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná ctnost projevuje v životě, ať už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě. Více informací o projektu Výchova ke ctnostem najdete zde.

 
Karty 5S „RIASEC Surikaty“

Centrum psychologických služeb Ostrava aktuálně uvádí na trh Karty 5S, karty pro sebepoznání, seberozvoj, podporu sebevědomí, sebedůvěry a sebejistoty, jsou dynamické, zachycující atmosféru a svádějí tak povídání příběhů o prožitcích i vlastních charakteristikách. Jsou zpracovány na podkladě teorie profesní orientace RIASEC amerického psychologa Johna L. Hollanda. Karty 5S nabízí možnost práce s emocemi i komplexními stavy, vzpomínkami, přesvědčeními, zvyky, postoji,… vč. získání orientačního přehledu v profesní profilaci klienta. Vše nenásilnou a hravou formou. Práce s obrázky Surikat odbourá zábrany klienta v povídání o sobě a jeho vědomé či podvědomé potřeby stylizace. Surikaty jsou nástupcem karet Stavy (s ovečkami), jejichž prodej byl ukončen.

 
JOB – Reflektivní karty

Stejně jako kolegové v JOBu, i my věříme, že reflexe je příležitostí pro každého z nás si v určitých fázích učení svými slovy formulovat myšlenky, názory a prožitky, jejichž popsání nám pomáhá si utřídit, kam jsme se v učení dostali, jak jsme se u toho cítili, do jaké míry se nám podařilo splnit cíle, co nám v tom pomohlo, nebo co bychom chtěli dál. K tomu účelu připravili sadu 36 karet, které je možné využít k reflexi aktivit na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Využít je můžete také po společné práci s kolegy, například při reflexi společného vzdělávání. Karty jsou k dispozici ke stažení zdarma i zde.

 
Karty Obrazy mého života

Karty jsou fotografiemi obrazů – uměleckých děl malířky Jany Dybalové, která ve svém díle využívá mnohaúrovňový způsob komunikace. Obrazy zčásti zachycují realitu a z části jsou fantazijní. Tato víceúrovňová komunikace, jako pozorovateli obrazu, umožňuje klientovi rozvíjet svůj příběh a hledat to, co skutečně potřebuje. Karty neříkají, co je dobře a co špatně. Karty interpretují sami klienti, profesionál je provází pouze otázkami. Možnosti využití karet OBRAZY a možné užitečné otázky naleznete v manuálu, který je součástí balení 66 karet.

 

Vzhůru do světa povolání!

Vzhůru do světa povolání! je vzdělávací desková hra, jejíž spoluautorkou je kariérová poradkyně Soňa Gajdaczová. Deskovka je ryze česká a to i výrobou. Bude se vám hodit pro zpestření procesu kariérového poradenství s dětmi ve věku cca 9 až 15 let. Hra je vhodná i pro práci se třídou.

 

Career Designer

Petra Drahoňovská nabízí velmi zajímavé a velmi dobře promyšlené autorské pomůcky, mimo jiné Kariérový diJÁř pro kluky a holky a KarTY pro volbu střední školy.

 

B-creative

B-creative vytváří a nabízí nápadité pomůcky, které podporují lektory, učitele, kouče, kariérní poradce a psychology v kreativní práci s klienty. Jejich praktické využití spoléhá na senzitivitu uživatelů, své uplatnění najdou ve většině věkových kategorií a na všech úrovních vzdělávání, usnadňují otevírání konverzace při práci s jednotlivcem i se skupinou. B-creative má ve své nabídce široký sortiment především karet a to nejen ze své autorské dílny, např. Silné stránky, Moře emocí, Světem hodnot, Karty s příběhy, Cesta životem a mnoho dalších. Práce s kartami je možná i v online prostředí, aplikace je placená, jsou nabízeny licence pro školy. B-creative nabízí i kurzy, jak s kartami pracovat.

 

Centrum kompetencí

Na stránkách Centra kompetencí také najdete pomůcky pro kariérové poradenství. Motivační karty slouží k tomu, aby si člověk ujasnil, jaká kritéria potřebuje v práci naplnit, aby mohl co nejlépe uplatnit sebe sama. Soubor karet obsahuje celkem 41 „motivátorů“, tedy slovně vyjádřených předpokladů, které může jednotlivec, ale i skupina, považovat za důležité pro zajištění spokojenosti v práci. Pracovní karty jsou sada jednoduchých karet, na nichž jsou uvedeny názvy 58 povolání. Na kartičce není konkrétní povolání nijak ilustrováno, aby nedocházelo k ovlivnění skrze to, jak je daná profese vyobrazena.

 

Regio

Společnost Regio vydala rozvojové karty pro kariérové poradenství – Karty inteligencí a Karty pracovních hodnot. Karty pomohou s ujasněním budoucího směřování – objevením vlastního potenciálu, odhalením předností a silných stránek prostřednictvím různých typů inteligencí, stanovením hodnot, které jsou v pracovním životě důležité.

 

Kiwi karty

Kiwi karty jsou určeny ke zvýšení povědomí žáků o světě práce. Karty mohou pomoct žákům se zamyšlením nad jejich vlastními zájmy a silnými stránkami a jejich využitím v budoucnu. Obrázky na kartách byly navrženy tak, aby reprezentovaly širokou oblast zaměstnání a byly genderově neutrální. Činnosti v příručce jsou napsány tak, aby podporovaly používání karet se studenty na prvním stupni ZŠ, mohou však vyhovovat i starším žákům. Manuál je v angličtině.

 
Rory’s Story Cubes – Příběhy z kostek

Příběhy z kostek je hra, která je založena na 9 kostkách, z nichž každá obsahuje 6 unikátních obrázků. Před hodem kostkou je tak ve hře celkem 54 obrázků, což činí přes 10 milionů různých kombinací. Kostky lze v kariérovém poradenství využívat obdobně jako různé typy karet uvedených výše, lze vybírat z více druhů – doporučujeme zejména základní oranžovou sadu Klasik, modrou sadu Akce a zelenou sadu Výpravy.

Back to top