– O programu

Partnerský program

Program je určen školám z KHK, které mají zájem nastartovat a rozvíjet současnou podobu kariérové vzdělávání a poradenství. Program je sestaven na základě „pilotního partnerského programu“ realizovaného v rámci projektu I-KAP KHK II.

 • Kapacita programu: 15 škol (ZŠ, SOŠ, Gymnázia, VOŠ)
 • Délka programu: vždy 1 školní rok (září – červen)
 • běh programu: 1.9.2024 – 30.6.2025

Program obsahuje:

 • Dlouhodobý kurz – ucelený vzdělávací kurz pro kariérové poradce škol – současná podoba KV a KP ve školství (případně E – learningový kurz KP),

 • konzultace se zástupci ŠPP  – mapování aktivit oblasti KV a KP na škole, sestavení plánu KV a KP (plán aktivit pro žáky a plán práce kariérového poradce), síťování pedagogického sboru

 • přímá práce se třídou – příprava, realizace a reflexe modelových hodin s KP „mentorské školy“,

 • projektový den na téma KP – příprava, realizace a reflexe s KP „mentorské školy“, 

 • setkání Pracovní skupiny složené z kariérových poradců partnerských škol – informační servis, reflexe, sdílení zkušeností,

 • individuální supervize pro kariérové poradce partnerských škol,

 • zajištění materiálů a nástrojů pro aplikaci metodik kariérového vzdělávání do praxe,

 • „partnerská škola“ návazně (po ukončení programu) – možnost spolupráce s metodiky KP a mentorkou v rámci „Mentorského programu“.

Back to top