– 1. stupeň ZŠ

Kdy začít s kariérovým vzděláváním? Nejlépe již v mateřské škole! Postupně budeme přinášet podněty i konkrétní nabídky, které s raným kariérovým vzděláváním souvisejí.


 
Malá technická univerzita: Kariérové vzdělávání pro MŠ – 2. ročník ZŠ

Kolegové z Malé technické univerzity nenásilnou formou, v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“, rozvíjí v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata jsou zpracována tak, aby korespondovala se vzdělávacími cíli Rámcového vzdělávacíhp programu, mají detailně zpracovanou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, jsou kombinovány jednodušší aktivity s náročnějšími. Vzdělávací programy jsou určené pro mateřské školy a pro 1. a 2. třídu základních škol, probíhají v rámci hodinových lekcí nebo projektových dnů, jsou vedené profesionálně proškolenými lektory. Rozvíjí logické myšlení, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a představivost, propojují podporované gramotnosti – matematickou, polytechnickou, digitální, čtenářskou. Programy jsou postaveny na jednotlivých profesích – děti zažijí, jaké je to být např. malý architekt nebo malý energetik.

Malá technická univerzita zároveň nabízí inspirativní semináře, které pedagogům ukazují, jak dětem názorně a jednoduše přiblížit témata z technického a digitálního světa kolem nás. Semináře jsou určeny pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. třídy základních škol a vychovatele ŠD, jsou založeny na praktických a názorných ukázkách. Jsou realizovatelné po celé ČR během celého roku, vedené zkušenými a nadšenými školiteli, obsahují zajímavá a netradiční témata z oblasti polytechnické a digitální gramotnosti. Mají akreditaci MŠMT (každý účastník obdrží osvědčení o absolvování).

Back to top