– Další vzdělávání

Kromě stálé nabídky kurzů a uceleného vzdělávání zde najdete pozvánky na jednorázové workshopy, konference, webináře apod. a to včetně odkazů na jejich záznamy, jsou-li veřejně k dispozici.

 

Národní soustava kvalifikací – Kariérový průvodce pro vzdělávací a profesní dráhu

Potřebujete-li nebo máte-li zájem získat osvědčení o odborné kvalifikaci kariérového poradce, na stránkách Národního pedagogického institutu najdete informace, jaké znalosti a dovednosti musíte prokázat i kdy a kde lze zkoušku složit.

Bakalářský studijní program Kariérové poradenství a vzdělávání

Kariérové poradenství a vzdělávání je akreditovaným bakalářským profesně zaměřeným studijním programem České zemědělské univerzity v Praze. Je zaměřen na přípravu kvalifikace kariérový poradce, patří do oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika. Studijní program odpovídá požadavkům k naplnění profesních požadavků kariérového poradce dle Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, poskytuje absolventům odborné vzdělání, kvalifikační připravenost a míru profesní adaptibility na podmínky a požadavky poradenské praxe.

EKS – kurzy pro pedagogy

EKS je vzdělávací a poradenská organizace, která více než 15 let rozvíjí jednotlivce i celé týmy. Pedagogům nabízí kurzy financovatelné v rámci projektů Šablony I a Šablony II, které mají za cíl podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních a také školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Najdete zde školení kariérového poradenství a osobnostně profesního rozvoje v rozsahu 8, 16, 24, 40 a 80 vyučovacích hodin. Většina kurzů je nově nabízena také ve variantě Online. Pokud nemáte možnost vzdělávat se v rámci Šablon, můžete využít nabídku vzdělávání z kurzů pro kariérové poradce.

ASPEKT z.s. kurzy pro kariérové poradce

Nezisková organizace Aspekt z.s. se již dlouho zabývá oblastmi práce a pracovního trhu, podporou osob znevýhodněných na trhu práce a nedílnou součástí je také problematika kariérového poradenství. Pořádají různé akreditované vzdělávací kurzy pro kariérové poradce, jejichž doménou je propojení teorie s praxí.

B-creative workshopy a kurzy pro práci s kartami

B-creative nabízí kromě konkrétních pomůcek i kurzy, jak s kartami pracovat.

Malá technická univerzita: Kariérové vzdělávání pro MŠ – 2. ročník ZŠ

Malá technická univerzita nabízí inspirativní semináře, které pedagogům ukazují, jak dětem názorně a jednoduše přiblížit témata z technického a digitálního světa kolem nás. Semináře jsou určeny pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. třídy základních škol a vychovatele ŠD, jsou založeny na praktických a názorných ukázkách. Jsou realizovatelné po celé ČR během celého roku, vedené zkušenými a nadšenými školiteli, obsahují zajímavá a netradiční témata z oblasti polytechnické a digitální gramotnosti. Mají akreditaci MŠMT (každý účastník obdrží osvědčení o absolvování).

FB skupina

Pokud chcete být v centru dění na poli (nejen školního) kariérového poradenství, požádejte o členství v uzavřené facebookové skupině Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK. Zakladatelkou skupiny je kariérová průvodkyně a vypravěčka kariérních příběhů Lucie Václavková, za tento projekt získala Národní cenu kariérového poradenství pro rok 2020.

Jak se nezbláznit v bláznivé době – I kariérové poradenství může pomoci!

Záznam mezinárodního online semináře od EKS s názvem “Jak se nezbláznit v bláznivé době – I kariérové poradenství může pomoci!”, který se uskutečnil 16.6.2021. Nahrávky jednotlivých workshopů najdete zvlášť v dalších videích na YouTube kanále EKS. Některé příspěvky jsou pouze v anglickém jazyce.

www.ucimeonline.cz

Záznam webináře Doroty Madziové Kariérní poradenství online: Osvědčené postupy i nástrahy. Učíme online. 2. 5. 2021

Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama

Záznamy z konference Euroguidance Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama. Praha 2020.

Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška

Záznam webináře Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška. Národní pedagogický institut. 19. 11. 2020

Online kariérové poradenství a kariérové vzdělávání

Záznam webináře Online kariérové poradenství a kariérové vzdělávání. Metodický portál RVP. 13. 5. 2020

 

Back to top