– Aktivity pro práci se skupinou

Na této stránce najdete další náměty především do hodin kariérového vzdělávání a to většinou formou odkazu na již existující stránky s konkrétními aktivitami (není naším záměrem kopírovat či znovu objevovat to, co už je jinde k dispozici). Věříme, že ve spolupráci s kariérovými poradci ze zapojených škol časem přispějeme i aktivitami vlastními.

 
Aktivity pro výuku volby povolání

Hledáte-li inspiraci, jak obohatit svoji výuku volby povolání či jiné aktivity v kariérovém poradenství, najdete je na stránkách Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje – Poradce v Plzeňském kraji. Je zde představeno unikátní Portfolio aktivit, které má aktuálně rozsah cca 80 vyučovacích hodin s ambicí jej průběžně rozšiřovat. Portfolio aktivit bylo původně vytvořeno v návaznosti na požadavky vyplývající z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Materiály (pracovní listy) k vybraným aktivitám portfolia jsou k dispozici zde: Praktické pomůcky pro výuku volby povolání

Okořeňte svoji praxi o další techniky a zdroje

Další užitečné pomůcky, náměty a inspiraci najdete na stránkách jihomoravského JCMM pod odkazy Metodiky pro výuku a Materiály pro pedagogy, které jsou součástí výstupu projektu  Kariérové poradenství, Podnikavost a Další Vzdělávání v Jihomoravském kraji.

 

Back to top