– Aktivity pro práci se skupinou i jednotlivci

Na této stránce najdete další náměty do hodin kariérového vzdělávání a to formou odkazu na již existující stránky s konkrétními aktivitami (není naším záměrem kopírovat to, co už je jinde k dispozici).
 
Ve spolupráci s kariérovými poradci ze škol zapojených do projektu postupně rozšiřujeme naše vlastní portfolio skupinových aktivit, které najdete v rubrice Dobrá praxe I-KAP – Realizované hodiny kariérového vzdělávání žáků v běžné výuce a Realizované projektové dny.

 

Průvodce profesemi aneb Koukej, co dělám

Představujeme novou publikaci Ivy Štěrbové Průvodce profesemi aneb Koukej, co dělám určenou pro žáky ZŠ i SŠ. Stačí vyplnit stručné základní údaje a můžete si publikaci zdarma stáhnout a hned začít používat – dle autorky se dá skvěle zařadit do třídnických hodin nebo do předmětů jako je Svět práce a Volba povolání. Obsahuje necelou stovku vybraných profesí, se kterými se všichni běžně setkáváme. Popisy profesí jsou přiblížené žákům a studentům neformálním způsobem pomocí osobních zkušeností lidí, kteří ji vykonávají. Autorka věří, že se čtenáři u čtení i pobaví a zasmějí.

Aktivity pro výuku volby povolání

Hledáte-li inspiraci, jak obohatit svoji výuku volby povolání či jiné aktivity v kariérovém poradenství, najdete je na stránkách Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje – Poradce v Plzeňském kraji. Je zde představeno unikátní Portfolio aktivit, které má aktuálně rozsah cca 80 vyučovacích hodin s ambicí jej průběžně rozšiřovat. Portfolio aktivit bylo původně vytvořeno v návaznosti na požadavky vyplývající z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Materiály (pracovní listy) k vybraným aktivitám portfolia jsou k dispozici zde: Praktické pomůcky pro výuku volby povolání

Okořeňte svoji praxi o další techniky a zdroje

Další užitečné pomůcky, náměty a inspiraci najdete na stránkách jihomoravského JCMM pod odkazy Metodiky pro výuku a Materiály pro pedagogy, které jsou součástí výstupu projektu  Kariérové poradenství, Podnikavost a Další Vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Inspirace pro školní kariérové poradce – sborník pracovních listů, metodických postupů a aktivit pro práci s žáky ZŠ a SŠ

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje aktuálně vydalo ucelenou podobu nejnovějšího metodického materiálu “Inspirace pro školní kariérové poradce – sborník pracovních listů, metodických postupů a aktivit pro práci s žáky ZŠ a SŠ”. Metodika má za cíl podpořit práci v rozvoji poradenství na školách, řada aktivit je navíc přenositelná i do výuky.
Pracovní listy jsou zaměřeny na čtyři klíčové oblasti: Sebepoznání, Kariérní cesta a svět práce, Volba dalšího vzdělávání a Rozvoj kompetencí a motivace. Pracovní listy vychází ze současného pojetí kariéry a zahrnují nejen vzdělávací a profesní sféru, ale i rodinnou, volnočasovou a občanskou rovinu. Metodický materiál je doplněn o rejstřík pojmů a reflexi poradce (Moje poznámky). Pro přehlednost je rozdělen na dvě části – podklady pro práci s žáky, podklady pro práci poradců.

Pracovní sešit 8 mýtů o volbě budoucího povolání

Pracovní sešit 8 mýtů o volbě budoucího povolání je moderním průvodcem výběrem středoškolského oboru pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Provede žáky procesem rozhodování, nabídne 51 úkolů vedoucích k sebepoznání, vyvrátí 8 nejrozšířenějších mýtů o výběru školy, naučí spojovat přirozené schopnosti se získávanými profesními návyky, pomůže nahlédnout do práce budoucnosti. V každé kapitole najdete cvičení na identifikaci talentů v 9 klíčových oblastech. Autorkou pracovního sešitu je Kateřina Málková, zakladatelka SMARTEE.cz.

Sady pracovních listů pro kariérové poradce na základních a středních školách

Info Kariéra Plzeň pro Vás připravila pracovní listy ke stažení, které jsou rozdělené do tří navazujících sad, kopírující tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry – 1. rozvoj sebepoznání a sebereflexe, 2. práce s informacemi o trhu práce a 3. rozvoj sebeprezentačních dovedností. Pracovní listy byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství za rok 2020.

Příprava (online) kariérového portfolia jako výuková aktivita

Úvodní výuková aktivita, jejímž autorem je Petr Chaluš, je určená jako příprava před zavedením žákovských portfolií. Práce s portfoliem ve škole může pomoci se naučit poznávat své dovednosti, plánovat jejich rozvoj, umět je prezentovat. Může také podpořit žáky při rozhodování o další vzdělávací dráze, rozvíjení zájmů i mimo školu, řízení vlastního učení ve škole vztažené k životním a kariérovým cílům. Tato výuková aktivita je vhodná například na druhém stupni základní školy, s úpravami ji lze realizovat i na prvním stupni nebo na střední škole.

Když se řekne učební styl

Styl učení je způsob, jakým člověk, který studuje, přijímá informace. Zahrnuje způsoby a postupy, které každému studentovi vyhovují nejvíce, díky kterým se učí nejefektivněji. Příručka přináší podrobný návod, jak svůj učební styl identifikovat, i jaké metody učení jsou pro ten který učební styl výhodné a přirozené. Materiál lze využít jako náplň hodiny kariérového vzdělávání i při individuálních konzultacích. Autorkou příručky je PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka na Gymnáziu Jana Palacha v Praze, příručka vznikla za podpory projektu „Příroda, společnost a kultura“ financovaného z ESF OPPA.

6 tipů na ledolamky

Krátké rozehřívací aktivity, které „lámou ledy“ při seznamování (nového) kolektivu. Jsou vhodné i jako úvodní aktivity do hodin kariérového vzdělávání. Mohou sloužit k seznámení účastníků, posilují dobré vztahy v kolektivu, uvolňují napětí ve skupině a lze je aplikovat na různé věkové kategorie.

Back to top