– Příklady externí spolupráce

Každá z našich zapojených škol má s externí spoluprací v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání určitou zkušenost, ať už je to spolupráce s rodiči, absolventy či místními zaměstnavateli.
Někteří naši kariéroví poradci tuto spolupráci zakomponovali i do projektových dní realizovaných v rámci projektu.

Zde jsou jednotlivé příklady:
Projektový den: „Kariérové vzdělávání”
Projektový den: „Jsem …

Jedním z možných způsobů, jak mohou školy rozšířit externí spolupráci, je bližší spolupráce s místním (okresním) Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce.

V rámci projektu jsme již navázali užší kontakt s IPS ÚP v Hradci Králové, kde jsme se domluvili, že proběhnou osobní schůzky na jednotlivých okresních pracovištích, kterých se zúčastní do projektu zapojení kariéroví poradci a …

Tuto rubriku chceme věnovat spolupráci škol se zaměstnavateli a dalšími institucemi v regionu, dále také spolupráci s rodiči žáků i absolventy škol. Doufáme, že zde v budoucnu najdete inspirativní náměty a případně i konkrétní tipy a kontakty

Back to top