– Příklady externí spolupráce

Každá z našich zapojených škol má s externí spoluprací v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání určitou zkušenost, ať už je to spolupráce s rodiči, absolventy či místními zaměstnavateli.
Někteří naši kariéroví poradci tuto spolupráci zakomponovali i do projektových dní realizovaných …

Jedním z možných způsobů, jak mohou školy rozšířit externí spolupráci, je bližší spolupráce s místním (okresním) Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce.

V rámci projektu jsme již navázali užší kontakt s jednotlivými pracovišti IPS ÚP v našem kraji, proběhly osobní …

Tuto rubriku chceme věnovat spolupráci škol se zaměstnavateli a dalšími institucemi v regionu, dále také spolupráci s rodiči žáků i absolventy škol. Doufáme, že zde v budoucnu najdete inspirativní náměty a případně i konkrétní tipy a kontakty.…

Back to top