– Další předměty

Kariérové vzdělávání se samozřejmě netýká pouze několika málo předmětů  (a několika málo hodin) k tomu určených. Na této stránce budeme uvádět konkrétní příklady, náměty a zdroje inspirace, jak se lze kariérovému vzdělávání věnovat i v rámci dalších předmětů. 1. stupni ZŠ a cizím jazykům se věnujeme v samostatných rubrikách.

Back to top