– Spolupráce s PPP

V rámci projektu I-KAP KHK II – podpora KP vznikl výjimečný prostor k vzájemnému obohacení a předání si zkušeností mezi zapojenými školami a Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálněpedagogickým centrem Královéhradeckého kraje. Spolupráce probíhala v rámci modelových vyučovacích hodin na téma kariérové vzdělávání, při jejichž přípravě i realizaci školní kariérový poradce spolupracoval s psychologem či speciálním pedagogem ze spádové pedagogicko-psychologické poradny. Modelové hodiny byly realizovány přímo na školách a to buď v rámci běžné výuky nebo formou projektových dní. Celkem bylo ve školních rocích 2021/2022 a 2022/23 realizováno 94 modelových hodin a 24 projektových dní, jejich archiv najdete v naší rubrice Modelové hodiny kariérového vzdělávání.

Back to top