– Vzdělávání do projektu zapojených kariérových poradců

Lektorka PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph. D. z Mansia, v.o.s., Brno v rámci dvoudenního kurzu, který byl realizován 22. a 23. 3. 2023, představila strukturu vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími. Provedla naše kariérové poradce fázemi rozhovoru od navázání prvního kontaktu a získání dítěte ke spolupráci, budování bezpečného prostoru, orientace v situaci dítěte …

6. 2. 2023 proběhl již 5. workshop, který tématicky navázal na předchozí vzdělávání MBTI I a II. Byl realizován obdobně jako ten předchozí formou webináře. Lektorkou byla psycholožka Hana Veiglová, která v současné době pracuje jako školní psycholog na dvou středních školách a metodu MBTI (potažmo Teorii typů, která vychází ze stejného …

23. a 24. 11. 2022 naši kariéroví poradci absolvovali navazující dvoudenní kurz MBTI II – Individualizace výchovy, výuky a učení žáků. Autorkou a zároveň i lektorkou semináře byla opět psycholožka Mgr. Bc. Jiřina Majerová ze společnosti Viaspirita s.r.o., která se dané oblasti dlouhodobě věnuje.

Cílem tohoto semináře bylo naučit se lépe rozumět přirozeným …

1. listopadu 2022 byl formou webináře realizován v pořadí již 4. workshop, kterým naše kariérové poradce provedli zkušení lektoři a kariéroví průvodci z plzeňské Info kariéry Jan Brabec a Barbora Kreislová. Seznámili účastníky se specifiky kariérového vzdělávání a kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a předali jim zkušenosti s vybranými …

Back to top