– Vzdělávání do projektu zapojených kariérových poradců

Lektorka PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph. D. z Mansia, v.o.s., Brno v rámci dvoudenního kurzu, který byl realizován 22. a 23. 3. 2023, představila strukturu vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími. Provedla naše kariérové poradce fázemi rozhovoru od navázání prvního …

6. 2. 2023 proběhl již 5. workshop, který tématicky navázal na předchozí vzdělávání MBTI I a II. Byl realizován obdobně jako ten předchozí formou webináře. Lektorkou byla psycholožka Hana Veiglová, která v současné době pracuje jako školní psycholog na dvou …

Back to top