– Vzdělávání kariérových poradců

Pro kariérové poradce do projektu zapojených škol jsme na čtvrtek 21. 10. 2021 připravili první workshop na téma “Jak komunikovat s dospívajícími a dětmi o jejich hodnotách, silných stránkách a typu temperamentu s využitím karet. Jak provázet při hledání vlastní životní cesty a budoucímu směřování.”

V úvodním zážitkovém semináři se kariéroví poradci …

V rámci projektu I-KAP KHK II bude realizován také dlouhodobý vzdělávací kurz pro pedagogy z Královéhradeckého kraje. Jedná se o 80-ti hodinový ucelený kurz zabývající se současnou podobou kariérového poradenství ve školství. Vzdělavatelem bude Mgr. Dorota Madziová z Centra kompetencí, z.s. Kurz je aktuálně již naplněn.

V projektu jsme nezapomněli ani na další vzdělávání kariérových poradců zapojených škol. Budou realizovány tři dvoudenní kurzy a šest jednodenních workshopů. Dva dvoudenní kurzy budou zaměřeny na MBTI, třetí na téma komunikační dovednosti, konkrétní kurz vybereme podle preferencí samotných kariérových poradců. S nimi se budeme domlouvat i na tématech jednotlivých workshopů, není …

Back to top