– Supervize pro kariérové poradce

 

Zdroj: Youtube JCMM Brno

Supervize je jedním z nástrojů profesionální pomoci (nejen) pedagogům, bezpečný prostor, ve kterém můžeme otevřeně hovořit o své práci a o problémech, které s ní souvisejí. Přínos supervize je spatřován zejména v příležitosti získání nových pohledů, nadhledu a vhledu do situací, které nás v práci tíží a sami si s nimi nevíme rady, může nám pomoci při hledání efektivních a konstruktivních řešení. Posiluje naši identitu jako kariérového poradce a to jak pro práci s žáky, tak v profesním rozvoji, přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných poradenských služeb.

 

V rámci projektu nabízíme kariérovým poradcům zapojených škol dva typy supervize – supervizi individuální, vedenou psychologem, a pak supervizi skupinovou (s ohledem na složení skupiny však nepůjde o supervizi týmovou), kterou povede odborník z praxe, zkušený kariérový poradce.

Individuální supervize je vhodná pro osobní či citlivá témata, ale stejně tak pro témata, která se týkají např. rozvoje konkrétních dovedností, vnitřního zvládání zátěžových situací apod.

Skupinové supervize budou zaměřeny profesně, bude zde prostor k otevření společných témat z oblasti kariérového poradenství a vzdělávání.

Tématem supervize může být buď něco, co nás zatěžuje, je pro nás nepřehledné, necítíme se v tom dobře a potřebujete získat nové možnosti řešení nebo přijetí, podporu a stabilitu. Tématem však také může být  i to, co vnímáme pro sebe a svou práci prospěšné a chceme takových úspěchů zažívat více, podpořit je a rozvíjet.

Příklady témat na supervizi:
  • Celkově je toho na mě v práci moc, nevím co dřív, jsem zavalený pracovními úkoly a povinnostmi.
  • Nerozumím si se svými kolegy pedagogy, nemohu se s nimi domluvit na důležitých věcech.
  • Nevím si rady s určitými typy žáků.
  • Nejsem si jistý, zda vedu poradenské konzultace správně.
  • Chci umět vytvářet prostor pro to, aby žáci mohli přebírat zodpovědnost za své činy a rozhodnutí.
  • Hledám rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.
  • Chci posílit své kompetence a více se identifikovat s rolí kariérního poradce.
  • Chci hledat možnosti, jak ve své práci více dělat to, co mě baví a co považuji za opravdu užitečné.
Back to top