– Partnerský program rozvoje školního kariérového vzdělávání – přihlašování spuštěno!

Pokud jste zástupci škol v Královéhradeckém kraji, přijměte naši nabídku a zapojte se do programů, které Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje realizuje v rámci projektu IDZ (Implementace Dlouhodobého záměru vzdělávání Královéhradeckého kraje).

Níže naleznete leták se stručným přehledem toho, co pro vás v rámci projektu připravujeme. Věnovat se budeme dvěma velmi provázaným tématům – kariérovému poradenství (kariérové vzdělávání) a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání (duševní zdraví, bezpečné klima, wellbeing). Podrobnosti o programu, který nabízíme za nás, průvodce kariérovým vzděláváním, si můžete přečíst v naší rubrice Programy pod záložkou Partnerský program.

Projekt trvá až do června 2028 a my v každém školním roce plánujeme do každého z nabízených programů zapojit 15 základních a středních škol z celého kraje. Tyto školy pak čeká velmi intenzivní spolupráce s našimi průvodci, kteří jim budou po celou dobu nápomocni. Těšit se však můžete i na jednorázové akce organizované nejen pro odbornou veřejnost – kulaté stoly, okresní kariérní dny, další osvětové akce apod.

Jestliže vás naše nabídka zaujala a chcete se o ní dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit, popř. můžete svoji školu rovnou nezávazně přihlásit prostřednictvím registračních formulářů. Následně budeme všechny zájemce individuálně kontaktovat, abychom probrali veškeré podrobnosti.

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Svoji školu můžete nezávazně přihlásit ZDE do 19. 5. 2024.

Kontakt: Martin Švec │m.svec@pppkhk.cz │+420 725 986 911

 

PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ

Svoji školu můžete nezávazně přihlásit ZDE do 7. 6. 2024.

Kontakt: Mgr. Jitka Musilová, DiS. │ j.musilova@prevencekhk.cz │+420 495 265 423

 

Leták IDZ – nabídka PPP a SPC KHK

 


 
Proč absolvovat Partnerský program rozvoje školního kariérového vzdělávání?

Mgr. Andrea Chochrunová (ZŠ Sion, Hradec Králové): “Program vás naučí vytvářet a lépe pracovat s aktivitami ohledně kariérového poradenství. Bude vám předkládat podněty ke kariérovému poradenství a motivovat dělat nové činnosti s žáky.”

Mgr. Pavlína Havelková (ZŠ Železnická, Jičín): “V současném školství je to velmi důležitá oblast, kterou je nutné rozvíjet a podporovat. Na žáky jsou kladeny vysoké nároky a my jim můžeme pomoci, podpořit je v oblastech, které jim jdou, pomoci jim najít si cestu, naslouchat jim … . Program je koncipován jako metodický, materiální, podporující a spolupracující celek, díky kterému se nám povedlo vytvořit koncepci KP a realizovat nové aktivity, které budou smysluplně zařazovány. Díky metodické podpoře v tom nejste nikdy sami.”

Mgr. Jitka Hlawatschke (ZŠ Poděbradova, Jičín): “Jde o naskočení do oblasti, která je extrémně důležitá při přípravě dětí na život dospělých, ale není nikde v oblasti přípravy pedagogů zakotvena. Jedná se o nákladní loď plnou napěchovaných kontejnerů, který má každý své opodstatnění a doveze svého kariérového poradce jako kapitána z naprosto vzdáleného malinkatého ostrova do obřího přístavu. Zde může poradce svoji loď ukotvit a začít svůj náklad rozdávat těm, kteří ho využijí na své další životní cestě a který jim pomůže jejich cestu zdolávat snáze, jasněji a s daným cílem.”

Mgr. Jaroslava Nývltová (Krkonošské gymnázium): “Smysluplné vzdělávání učitelů s cílem pomoci žáků se zodpovědně rozhodovat o své kariéře (kariéra = životní cesta), postavené na poznání sebe sama, informacích o trhu práce, schopnosti plánování a rozhodování a umění sebeprezentace.”

Mgr. Věra Voltrová (ZŠ Nový Hrádek): “Budete mít možnost se setkávat, sdílet zkušenosti, absolvovat vzdělávání, supervize…”

Mgr. Jiřina Sommerová (ZŠ a PŠ Dvůr Králové nas Labem): “Celý program je přínosem pro každou školu.”

Mgr. Šárka Horáková (Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka): “Výborná organizace, nezůstanete v tom sami díky skvělé podpoře metodiků a hlavně celý program dává velký smysl.”

Mgr. Renata Hovorková (ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou): “Výrazně se mi otevřely obzory v oblasti kariérového poradenství, jeho dnešní velkou proměnlivost. Možnost nahlédnout jak se dělá kariérové poradenství na jiných školách (a nejen to) – určitá možnost srovnání.”

Mgr. Jana Ehlová (ZŠ Solnice): “Pokud se chcete rozvíjet v oblasti KP, zúčastněte se Partnerského programu. Je to projekt, pro školu zdarma. Obsahuje spousty setkání s metodiky, se zástupci PPP, workshopy, které si sami můžete vybrat, získáte užitečné informace, super je sdílení dobré praxe s kolegy z různých škol. A jako bonus můžete mít balíček (třeba Karet, her, publikací, atd.).”

Mgr. Renata Dušková (SZŠ Náchod, EA): “Kromě již řečeného oceňuji především metodiku a předávání zkušeností.”

Mgr. David Horák (ZŠ Náchod – Plhov): “Pokud to s kariérovým poradenstvím na své škole myslíte vážně …”

Mgr. Šárka Janečková (Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové): “Určitě do programu jděte, protože to hodně pomůže podpořit rozvoj KP na vaší škole.”

Back to top