– Literatura

Přinášíme tipy na literaturu týkající se (nejen) školního kariérového poradenství.
 

Designérem vlastního života – Jak si navrhnout spokojený život na míru

Kniha Designérem vlastního života vám nabízí moderní lifedesignový přístup, jak na najít odpověď na klíčové otázky typu: Čím v životě budu? Co by mě skutečně bavilo? Jak najdu svoji práci snů? Kniha je určená jak pro profesionály, tak pro širokou veřejnost. Doporučujeme zejména kariérovým poradcům na středních školách.

 

Cesta za horizont kariérového poradenství

Nejnovější publikace od EKS odpovídá na otázky: Jak se náš vztah k sobě, komunitě a širšímu světu promítá do naší poradenské práce? Jaká témata a výzvy s sebou jednotlivé roviny přináší? Perspektivě těchto tří vztahů odpovídá tematické uspořádání knihy. Důležitou roli hraje kritická reflexe, která se jako červená nit vine od začátku až do konce a propojuje všechny kapitoly v jeden celek. Kniha vznikla v rámci mezinárodního programu Erasmus+ a při jejím psaní se sešli kariéroví poradci a poradkyně z pěti partnerských zemí (ČR, Velké Británie, Dánska, Španělska a Řecka) a je výsledkem naší tříleté spolupráce.

 

Praktický průvodce kariérového poradce pro 21.století

Metodika od EKS, z. s. je určena zejména pro poradce z praxe, kteří pracují přímo s klienty, na úřadech práce, na školách, v neziskových organizacích či v privátním sektoru. Čtenáři zde naleznou přehled kariérových teorií v kostce spolu s historickými souvislostmi, které vývoj kariérového poradenství ovlivnily. Mají také možnost nahlédnout do “lektorské kuchyně” EKS a inspirovat se aktivitami, které rádi v poradenské práci využívají.

 
Spokojený kariérový poradce

V této publikaci se autoři z EKS, z. s. zaměřují na podporu spokojenosti kariérových poradců (psychologů, sociálních pracovníků, učitelů a dalších profesionálů z pomáhajících profesí). Zdroj profesní spokojenosti je vnímán ve dvou pilířích – jedním z nich je kompetentnost a druhým psychohygiena. Proto i tato kniha má dvě části, jedna z nich je zaměřena na užitečná témata při práci s klienty, druhá na péči o sebe.

 
Sociodynamické poradenství

Profesor R. Vance Peavy přináší svým sociodynamickým poradenstvím respektující přístup k lidem jako myslícím a aktivně jednajícím bytostem, kteří mají schopnosti a přání konstruovat svůj život a jeho význam. Jeho myšlenky,které vycházejí z poradenské praxe i akademické zkušenosti, a za něž získal řadu ocenění, se rozšířily nejen v Kanadě, kde působil, ale i v řadě dalších zemí.

 
Kariérové poradenství na každý pád

Název knihy v sobě skrývá více významů. Téma proměn trhu práce je čím dál tím více skloňované i v českém prostředí. Knihu píše více autorek, aby umožnily nahlédnout na téma z různých úhlů pohledu, snaží se ho skloňovat ze všech stran. A v neposlední řadě se kniha zabývá životem člověka, jehož je práce nedílnou součástí, a život je chtě nechtě také o klopýtnutích a pádech a o schopnosti znovu se zvednout a pokračovat dál, umět čelit různým životním výzvám a někdy se vyplatí si určité výzvy do života vnášet i dobrovolně.

 
Inkluze a kariérové poradenství

Autor se v této publikaci věnuje problematice systemické perspektivy v kariérovém poradenství založené na pohledu na žáka jako na osobnost se zohledněním všech jejích aspektů a přehledně shrnuje specifika kariérového poradenství pro žáky s SVP nebo žáky s PAS. V prakticky orientované části přináší rady jak postupovat krok za krokem, pokud si žák nebo student vybral nevyhovující školu či profesní zaměření. Součástí jsou rovněž praktické přílohy – vzory dotazníků pro absolventy, díky nimž je možné zjistit efektivitu vzdělávání a kariérového poradenství na různých školách. Publikace přináší cenné informace učitelům, asistentům pedagoga i poradenským pracovištím.

 
Diagnostika v kariérovém poradenství

Publikace přináší ucelený a praktický vhled do metod kariérového poradenství. pomáhá zorientovat se v oblasti posudkové problematiky, shrnuje jednotlivé přístupy, představuje metody kariérní diagnostiky, jako je například RAISEC, včetně konkrétních tipů na využití v praxi. Přináší i řadu aktivit a nechybí ani doporučení, jak vést kvalitní pohovor ke zjištění profesní orientace. Kniha představuje přehlednou metodiku, kterou kariéroví poradci využijí každý den.

 
Výchovné poradenství

Publikace se snaží se být průvodcem a oporou výchovným poradcům základních i středních škol. Třetí, rozšířené a aktualizované vydání nabízí informace o tématech, o nichž se v současné společnosti stále více diskutuje a mají své místo i ve školním prostředí, rozšiřuje informace o spolupracujících institucích, zcela nově je zpracováno téma kariérového vzdělávání a kariérového poradenství a samozřejmě jsou aktualizovány všechny údaje související s legislativou, která se ve vztahu k výchovnému poradenství od předchozího vydání významně proměnila.

 
Školní poradenství

Tým spoluautorek působících v akademické sféře i v každodenní školní praxi předkládá publikaci, v níž zejména pracovníci školních poradenských pracovišť naleznou informace, praktické rady a doporučení na bázi aktuálních trendů v poradenství, psychologii, pedagogice, speciální pedagogice a v dalších příbuzných oborech. Text poskytuje odborný pohled na témata, s nimiž se výchovný poradce v každodenní praxi setkává, a nabízí náměty na řešení problémů, se kterými se musí kompetentně vypořádávat.

 
Podpora kariérového poradenství na středních školách

Cílem publikace je nabídnout kariérovým poradcům a pracovníkům v oblasti řízení a rozvoje kariérového poradenství a vzdělávání způsoby, nástroje a zdroje ke zkvalitnění kariérového poradenství. V první části publikace se autoři věnují pojmu kvalita v kariérovém poradenství, ve druhé části čtenáře seznamují s důležitými charakteristikami, kterým je důležité věnovat pozornost pro její zajištění. U každé charakteristiky pak autoři uvádí jak zjištěné informace z výzkumů, tak návrhy na postupy, které by mohly kvalitu zlepšit.

Back to top