– Literatura

Přinášíme tipy na literaturu týkající se (nejen) školního kariérového poradenství.
 

Cesta za horizont kariérového poradenství

Nejnovější publikace od EKS odpovídá na otázky: Jak se náš vztah k sobě, komunitě a širšímu světu promítá do naší poradenské práce? Jaká témata a výzvy s sebou jednotlivé roviny přináší? Perspektivě těchto tří vztahů odpovídá tematické uspořádání knihy. Důležitou roli hraje kritická reflexe, která se jako červená nit vine od začátku až do konce a propojuje všechny kapitoly v jeden celek. Kniha vznikla v rámci mezinárodního programu Erasmus+ a při jejím psaní se sešli kariéroví poradci a poradkyně z pěti partnerských zemí (ČR, Velké Británie, Dánska, Španělska a Řecka) a je výsledkem naší tříleté spolupráce.

 

Praktický průvodce kariérového poradce pro 21.století

Metodika od EKS, z. s. je určena zejména pro poradce z praxe, kteří pracují přímo s klienty, na úřadech práce, na školách, v neziskových organizacích či v privátním sektoru. Čtenáři zde naleznou přehled kariérových teorií v kostce spolu s historickými souvislostmi, které vývoj kariérového poradenství ovlivnily. Mají také možnost nahlédnout do “lektorské kuchyně” EKS a inspirovat se aktivitami, které rádi v poradenské práci využívají.

 
Spokojený kariérový poradce

V této publikaci se autoři z EKS, z. s. zaměřují na podporu spokojenosti kariérových poradců (psychologů, sociálních pracovníků, učitelů a dalších profesionálů z pomáhajících profesí). Zdroj profesní spokojenosti je vnímán ve dvou pilířích – jedním z nich je kompetentnost a druhým psychohygiena. Proto i tato kniha má dvě části, jedna z nich je zaměřena na užitečná témata při práci s klienty, druhá na péči o sebe.

 
Sociodynamické poradenství

Profesor R. Vance Peavy přináší svým sociodynamickým poradenstvím respektující přístup k lidem jako myslícím a aktivně jednajícím bytostem, kteří mají schopnosti a přání konstruovat svůj život a jeho význam. Jeho myšlenky,které vycházejí z poradenské praxe i akademické zkušenosti, a za něž získal řadu ocenění, se rozšířily nejen v Kanadě, kde působil, ale i v řadě dalších zemí.

 
Kariérové poradenství na každý pád

Název knihy v sobě skrývá více významů. Téma proměn trhu práce je čím dál tím více skloňované i v českém prostředí. Knihu píše více autorek, aby umožnily nahlédnout na téma z různých úhlů pohledu, snaží se ho skloňovat ze všech stran. A v neposlední řadě se kniha zabývá životem člověka, jehož je práce nedílnou součástí, a život je chtě nechtě také o klopýtnutích a pádech a o schopnosti znovu se zvednout a pokračovat dál, umět čelit různým životním výzvám a někdy se vyplatí si určité výzvy do života vnášet i dobrovolně.

 
Inkluze a kariérové poradenství

Autor se v této publikaci věnuje problematice systemické perspektivy v kariérovém poradenství založené na pohledu na žáka jako na osobnost se zohledněním všech jejích aspektů a přehledně shrnuje specifika kariérového poradenství pro žáky s SVP nebo žáky s PAS. V prakticky orientované části přináší rady jak postupovat krok za krokem, pokud si žák nebo student vybral nevyhovující školu či profesní zaměření. Součástí jsou rovněž praktické přílohy – vzory dotazníků pro absolventy, díky nimž je možné zjistit efektivitu vzdělávání a kariérového poradenství na různých školách. Publikace přináší cenné informace učitelům, asistentům pedagoga i poradenským pracovištím.

 
Diagnostika v kariérovém poradenství

Publikace přináší ucelený a praktický vhled do metod kariérového poradenství. pomáhá zorientovat se v oblasti posudkové problematiky, shrnuje jednotlivé přístupy, představuje metody kariérní diagnostiky, jako je například RAISEC, včetně konkrétních tipů na využití v praxi. Přináší i řadu aktivit a nechybí ani doporučení, jak vést kvalitní pohovor ke zjištění profesní orientace. Kniha představuje přehlednou metodiku, kterou kariéroví poradci využijí každý den.

 
Výchovné poradenství

Publikace se snaží se být průvodcem a oporou výchovným poradcům základních i středních škol. Třetí, rozšířené a aktualizované vydání nabízí informace o tématech, o nichž se v současné společnosti stále více diskutuje a mají své místo i ve školním prostředí, rozšiřuje informace o spolupracujících institucích, zcela nově je zpracováno téma kariérového vzdělávání a kariérového poradenství a samozřejmě jsou aktualizovány všechny údaje související s legislativou, která se ve vztahu k výchovnému poradenství od předchozího vydání významně proměnila.

 
Školní poradenství

Tým spoluautorek působících v akademické sféře i v každodenní školní praxi předkládá publikaci, v níž zejména pracovníci školních poradenských pracovišť naleznou informace, praktické rady a doporučení na bázi aktuálních trendů v poradenství, psychologii, pedagogice, speciální pedagogice a v dalších příbuzných oborech. Text poskytuje odborný pohled na témata, s nimiž se výchovný poradce v každodenní praxi setkává, a nabízí náměty na řešení problémů, se kterými se musí kompetentně vypořádávat.

 
Podpora kariérového poradenství na středních školách

Cílem publikace je nabídnout kariérovým poradcům a pracovníkům v oblasti řízení a rozvoje kariérového poradenství a vzdělávání způsoby, nástroje a zdroje ke zkvalitnění kariérového poradenství. V první části publikace se autoři věnují pojmu kvalita v kariérovém poradenství, ve druhé části čtenáře seznamují s důležitými charakteristikami, kterým je důležité věnovat pozornost pro její zajištění. U každé charakteristiky pak autoři uvádí jak zjištěné informace z výzkumů, tak návrhy na postupy, které by mohly kvalitu zlepšit.

Back to top