– Mentorský program kariérového vzdělávání

V úterý 18. června 2024 jsme úspěšně zakončili první běh Mentorského programu v rámci podpory kariérového poradenství a kariérového vzdělávání v projektu Implementace Dlouhodobého záměru vzdělávání Královéhradeckého kraje. Z dvanácti zapojených škol se mohly osobně zúčastnit posledního setkání pracovní skupiny kariérové poradkyně z pouze šesti škol, ale to nám nezabránilo celý program podrobně reflektovat a přítomné dámy ocenit. Každá z nich obdržela nejen Osvědčení o absolvování Mentorského programu rozvoje školního Kariérového vzdělávání a poradenství ve školním roce 2023/24, ale také ocenění pro svoji školu. Tyto školy se nyní pyšní statusem Mentorská škola kariérového vzdělávání, jehož logo mohou prezentovat nejen na svých internetových stránkách.

Na tyto školy a jejich mentorky se nyní můžete obracet, pokud se budete potřebovat poradit či pouze inspirovat v tématu kariérového vzdělávání. Stejně tak jsou vám samozřejmě stále k dispozici naši metodici a průvodci kariérovým vzděláváním. Aktuální seznam Mentorských škol kariérového vzdělávání najdete zde.

A od nového školního roku pokračujeme dál… Čeká nás spuštění partnerského programu s patnáctkou nových škol a mnoho dalšího. Veškeré novinky, informace a kontakty na mentorské školy i průvodce kariérovým vzděláváním naleznete na našich webových stránkách pod záložkou “Programy”.

 

 

          

 

Back to top