– Kulatý stůl na téma „Proces rozvoje školního kariérového poradenství a kariérového vzdělávání“

16. 3. 2023 se v prostorách Krajského úřadu KHK v rámci projektu I-KAP KHK II – Podpora kariérového poradenství uskutečnil kulatý stůl na téma „Proces rozvoje školního kariérového poradenství a kariérového vzdělávání“. Obsahem setkání bylo zprostředkování zkušeností (mapování KP na škole, tvorba školního plánu KP, spolupráce v rámci pedagogického sboru, mezi školami, s pedagogicko-psychologickou poradnou apod.), ale především pak diskuse nad potřebami škol s účastníky kulatého stolu.

Moderátorkou setkání byla Ing. Mgr. Ivana Bauerová z Kariérního centra Univerzity Hradec Králové. Mezi pozvanými hosty byli i zástupci škol zapojených do projektu a zástupci partnera projektu PPP a SPC KHK, kteří projektové aktivity realizují.

Back to top