– Inspirace pro školní kariérové poradce – sborník pracovních listů, metodických postupů a aktivit pro práci s žáky ZŠ/SŠ

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje aktuálně vydalo ucelenou podobu nejnovějšího metodického materiálu “Inspirace pro školní kariérové poradce – sborník pracovních listů, metodických postupů a aktivit pro práci s žáky ZŠ a SŠ”. Metodika má za cíl podpořit práci v rozvoji poradenství na školách, řada aktivit je navíc přenositelná i do výuky.

Pracovní listy jsou zaměřeny na čtyři klíčové oblasti: Sebepoznání, Kariérní cesta a svět práce, Volba dalšího vzdělávání a Rozvoj kompetencí a motivace. Pracovní listy vychází ze současného pojetí kariéry a zahrnují nejen vzdělávací a profesní sféru, ale i rodinnou, volnočasovou a občanskou rovinu. Metodický materiál je doplněn o rejstřík pojmů a reflexi poradce (Moje poznámky). Pro přehlednost je rozdělen na dvě části – podklady pro práci s žáky, podklady pro práci poradců.

Metodika je ke stažení zde.

Další materiály pro přímou práci s žáky najdete v naší rubrice Aktivity pro práci se skupinou i jednotlivci.

Back to top