– JOB – Reflektivní karty

Stejně jako kolegové v JOBu, i my věříme, že reflexe je příležitostí pro každého z nás si v určitých fázích učení svými slovy formulovat myšlenky, názory a prožitky, jejíchž popsání nám pomáhá si utřídit, kam jsme se v učení dostali, jak jsme se u toho cítili, do jaké míry se nám podařilo splnit cíle, co nám v tom pomohlo, nebo co bychom chtěli dál. K tomu účelu připravili sadu 36 karet, které je možné využít k reflexi aktivit na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Využít je můžete také po společné práci s kolegy, například při reflexi společného vzdělávání.

Karty jsou k dispozici ke stažení zdarma nebo je možné je objednat v tištěné podobě zde.

 


 

Další inspiraci na pomůcky vhodné pro kariérové poradenství najdete zde.

Back to top