– Kariérové poradenství pro 21. století

Projekt E-learning pro kariérové poradce (C-Course) je flexibilní a volně dostupný online kurz pro kariérové poradce a další profesionály napříč Evropou, který můžete procházet vlastním tempem. C-Course je připraven v 5 jazykových mutacích a je určen pro kariérové poradce a profesionály, vzdělavatele a poskytovatele odborné přípravy a studenty. Zahrnuje praktické případové studie, cvičení, odkazy a interaktivní prvky, aby byla zajištěna relevantnost a využitelnost učebního obsahu. Získáte kvalitní školení ve 4 tematických oblastech: Navigace světem práce, Rozvoj profesionality kariérových poradců, Kariérové vzdělávání, Měnící se role kariérových poradců.

Projekt E-learning pro kariérové poradce vznikl pod koordinací českého Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj v mezinárodní spolupráci s dalšími čtyřmi partnerskými organizacemi. Myšlenka vzešla z předchozího projektu Erasmus+ „Kvalita v kariérovém poradenství”. Mezinárodní spolupráce s rozdílnými zkušenostmi zaručuje vysoce kvalitní učební obsah a efektivní a uživatelsky přívětivý způsob výuky.

 

Jiná zajímavá vzdělávání v oblasti KP najdete v rubrice Další vzdělávání.

Back to top