– Nejste na to sami – Zdroje školního kariérového poradce

Představujeme vám publikaci Nejste na to sami – Zdroje školního kariérového poradce, která je určena školním kariérovým poradcům.

Kariérové poradenství prožívá období rozvoje, vykročit na kariérní cestu je pro dnešní mládež o poznání složitější, než bývalo před lety. Nabídka možností dalšího studia je pestřejší a nepřehlednější, svět práce se mění takřka před očima. Od zaměstnanců se očekává flexibilita, kreativita a samostatnost. Rodiče žáků chtějí pro své děti to nejlepší, přitom práce v jejich představách odpovídá spíše tradičnější podobě z 20. století. V tom všem se pohybuje školní kariérový poradce, od jehož pomoci si mnozí slibují takřka zázraky. Není v tom však sám, má k dispozici zdroje, které tato publikace představuje.

Další užitečné metodiky nejen pro školní kariérové poradce najdete zde.

Back to top