– Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách

Pokud vás zajímá, jak lze zkvalitnit kariérové vzdělávání na středních školách, přečtěte si novou publikaci Ronalda G. Sultany Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách. Překlad do českého jazyka vydal Dům zahraniční spolupráce. Publikace je volně dostupná na stránkách Euroguidance.

Cílem publikace je nabídnout kariérovým poradcům a pracovníkům v oblasti řízení a rozvoje kariérového poradenství a vzdělávání způsoby, nástroje a zdroje ke zkvalitnění kariérového poradenství. V první části publikace se autoři věnují pojmu kvalita v kariérovém poradenství, ve druhé části čtenáře seznamují s důležitými charakteristikami, kterým je důležité věnovat pozornost pro její zajištění. U každé charakteristiky pak autoři uvádí jak zjištěné informace z výzkumů, tak návrhy na postupy, které by mohly kvalitu zlepšit.

Další publikace věnující se aktuálním trendům v kariérovém poradenství najdete zde.

Back to top