– 3 praktické nástroje pro funkční kariérové poradenství na ZŠ

V posledních ročnících základní školy žáci činí důležitá rozhodnutí, která mohou zásadně ovlivnit jejich budoucí profesní dráhu. Aby se mohli rozhodnout co nejlépe je ovšem zapotřebí začít je připravovat dříve, a to systematicky a cílevědomě. Proto poradci ze společnosti EKS připravili v rámci projektu C4PE tři praktické nástroje pro zavedení systematického kariérového poradenství na ZŠ.

Těmito nástroji jsou mentální mapa doporučených oblastí, plán povinných výstupů, zaměřený na mezipředmětovou integraci, a metodický zásobník s návrhy aktivit a pracovními listy.

Podrobnější informace a samotné nástroje ke stažení naleznete zde.

Další užitečné či inspirativní metodické materiály najdete v naší rubrice „Metodiky“.

Back to top