– Kariérové vzdělávání na školách a v předškolním vzdělávání

Publikace Kariérová výchova na základnej škole a v predškolskom vzdelávaní, Zpráva o rozvoji kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání, a Sborník příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání vznikly v rámci projektu Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků.

Cílem projektu bylo především zvýšit kompetence učitelů implementovat prvky kariérového vzdělávání do výuky a tím rozvinout kvalitu podpory kariérového rozvoje žáků na škole.

Projektu se zúčastnily tři základní školy z České republiky a dvě ze Slovenska, metodiky projektu byly Andrea Csirke, Maja Jaššová a Alena Kubjatková Hrašková.

Publikace si můžete přečíst zde.

Další užitečné či inspirativní metodické materiály najdete v naší rubrice „Metodiky“.

Back to top