– Webinář: Osobnostní a sociální výchova a kariérové vzdělávání

Centrum Euroguidance pořádalo 25. 4. 2023 webinář pro kariérové poradce na téma Osobnostní a sociální výchova a kariérové vzdělávání. Webinářem provázely Olga Daskin, Jana Soukupová a Jana Bětík Wills.

V mnoha školách je Osobnostní a sociální výchova a kariérové vzdělávání prioritou, jsou vnímány rovnocenně s ostatními vzdělávacími obory všeobecného vzdělávání. V rámci webináře jste mohli vidět několik příkladů dobré praxe škol v ČR přímo těmi, kteří výuku realizují i metodicky plánují na úrovni ŠVP.

Pokud jste webinář nestihli, můžete zhlédnout jeho záznam zde.
Další záznamy ze zajímavých akcí můžete zhlédnout v naší rubrice „Další vzdělávání“.

Back to top