– Metodiky kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Univerzita Palackého v Olomouci spustila webové stránky zaměřené na podporu učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé, asistenti pedagoga a pracovníci poradenských zařízení díky němu mají na jednom místě ucelený přehled metodických materiálů, dokumentů a videí, které mohou využít jako podporu pro svou práci. Součástí webu je také rozsáhlý Katalog podpůrných opatření, standard práce asistenta pedagoga a v neposlední řadě i metodika kariérového poradenství.

Pod záložkou Kariérové poradenství najdete jednak jednotlivé metodiky rozdělené podle druhu postižení, tak i praktické Rukověti kariérového poradce pro žáky se SVP specifikované pro jednotlivé kraje.

Další užitečné metodiky nejen pro školní kariérové poradce najdete zde.

Back to top