– Projekt: Mentoři do škol

Společnost CETAS z.s. propojuje vzdělávání s praxí. Kromě jiného tvoří rozhovory s profesionály napříč obory, vzniká tak databáze videí pro potřeby kariérních poradců na SŠ i ZŠ s cílem pomoci žákům v lepším poznání svých kariérních možností rozmanitých profesí, jejich osobních preferencí, uplatnitelnosti na trhu práce v dané profesi a tím snížení předčasného ukončování studia a mezioborové pracovní migrace. Obsah vychází z obsahu Rámcového vzdělávacího plánu a naplňují obsah Průřezových témat v oblastech: Člověk a svět práce (SOŠ), Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova (Gymnázia).

Jedním z jejich posledních počinů jsou velmi aktuální Rozhovory o zelených dovednostech, kde si kromě jiných významných odborníků můžete poslechnout rozhovor s Petrem Danišem, autorem publikace Klima je příležitost. Pokud vás (nebo vaše žáky) téma klimatické krize zajímá (či trápí) víc, knížku vřele doporučujeme, dává nám naději.

Videa jsou ke shlédnutí na platformě YouTube.

Back to top