– Národní cena kariérového poradenství

Národní cena kariérového poradenství přináší zviditelnění příkladů dobré praxe. Do této ceny se zapojují zástupci úřadů práce, školy, krajská kariérní centra, neziskové organizace, experti na poradenství, vzdělávací instituce, kariérní centra na univerzitách, asociace, pedagogicko-psychologické poradny, příspěvkové organizace MŠMT a MPSV a jiné instituce.

19. října 2023 se uskutečnila Konference Euroguidance, na které proběhlo vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství za rok 2023. Měli jsme tu čest stát se jedním z oceněných. Anotace všech přihlášených aktivit si můžete přečíst ve Sborníku příspěvků. Najdete zde i příspěvek Mgr. Jitky Hlawatschke ze ZŠ Poděbradova v Jičíně, školy zapojené do našeho Přípravného mentorského programu.

Centrum Euroguidance již nyní připravuje vyhlášení soutěže Národní cena kariérového poradenství pro rok 2024. Co můžete letos očekávat? Stejně jako v předchozích ročnících budou organizátoři rádi, pokud se do soutěže přihlásíte s příspěvky z oblasti kariérních služeb, nástrojů, projektů a publikací, které podporují kariérový rozvoj dětí, žáků a studentů, ale i dospělých, nebo přispívají k rozvoji kariérového poradenství v  České republice. Tento rok je zaměřen na aktvity kariérového vzdělávání a poradenství ve školách. Sdílejte svou dobrou praxi a inspirujte tak své kolegy a kolegyně.

Výzvu k přihlášení do soutěže a další informace najdete v průběhu dubna na webových stránkách Euroguidance.

Back to top