– Videospoty s tématikou kariérového vzdělávání

Společnost EKS spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou připravila krátké videospoty, které mohou být skvělým pomocníkem pro rozproudění diskuse ve třídě na téma kariérové vzdělávání. Jejich cílem je probudit v žácích zájem a nastartovat jejich vlastní vnitřní motivaci. Mohou být jednou z cest, jak žákům přiblížit důvody, proč se jim vyplatí již dnes se zajímat o to, co je jednou čeká.

Každý videospot otevírá jedno téma související se světem práce budoucnosti a je dle slov tvůrců záměrně koncipován trochu provokativně, aby vyvolal další otázky, zvědavost či silné emoce. Po zhlédnutí spotu můžete zkusit volnou diskusi. Takové cvičení je současně skvělou příležitostí k rozvoji kritického myšlení, můžete se s žáky zaměřit na to, kde lze informace o trhu práce zjistit a jakým způsobem ověřit jejich pravdivost. V každém případě zde platí, že není jen jedna možná odpověď, protože sebelepší predikce nemůže na 100% stanovit, jak bude budoucnost vypadat (vždy nás může překvapit něco nepředvídatelného, jako byla např. pandemie Coronaviru).

Pokud preferujete strukturovanější práci, můžete využít připravené pracovní listy.

 
 
Další užitečné nástroje nejen pro školní kariérové poradce najdete v naší rubrice Didaktické materiály a pomůcky.

Back to top