– Okresní kariérní den v Hradci Králové

15. dubna 2024 jsme realizovali premiérový Okresní kariérní den v Hradci Králové. Sešli jsme se přímo v prostorách budoucí mentorské školy – Gymnázia J. K. Tyla. Cílem nejen tohoto, ale i všech budoucích Okresních kariérních dní, je představit mentorskou školu kariérového vzdělávání a především pak práci mentora.

Tentokrát byla naší průvodkyní Mgr. Šárka Janečková, kariérová poradkyně Gymnázia J. K. Tyla, která představila práci celého školního poradenského pracoviště, seznámila účastníky se školním plánem kariérového vzdělávání, přinesla na ukázku praktické pomůcky, které při své práci využívá. Součástí programu byla i ochutnávka přímé práce se třídou – konkrétně práce s cílem s využitím technik Balančního kola, SMART a GROW. Na závěr proběhla praktická ukázka práce s aplikací Salmondo. Účastníci měli možnost diskutovat a navazovat kontakty, doptávat se mentorky na její zkušenosti.

Okresní kariérní dny budeme realizovat po celou dobu trvání projektu IDZ, t.j. až do června 2028, a to každoročně v každém z okresů kraje, celkem tedy proběhne ještě 20 obdobných setkání. V říjnu 2024 se sejdeme v Jičíně na ZŠ Železnická, kde bude naší hostitelkou mentorka Mgr. Pavlína Havelková. O přesném termínu a programu setkání Vás budeme včas informovat.

 

                       

 

                       

Back to top