– Projekt Výchova ke ctnostem

Nadace Pangea přináší koncept Výchova ke ctnostem, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožňují projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně. Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života. Autoři jsou přesvědčeni o tom, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobnosti dalších generací.

Projekt zahrnuje: Karty ctností, soubor malých kartiček, písničky ke kartám, semináře, webináře či sborník Krajinou ctností.

Back to top