– Sady pracovních listů pro kariérové poradce na základních a středních školách

Info Kariéra Plzeň pro Vás připravila pracovní listy ke stažení, které jsou rozdělené do tří navazujících sad, kopírující tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry – 1. rozvoj sebepoznání a sebereflexe, 2. práce s informacemi o trhu práce a 3. rozvoj sebeprezentačních dovedností. Pracovní listy byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství za rok 2020.

Další náměty na práci do hodin se skupinami i jednotlivci najdete zde.

Back to top