– Spolupráce s IPS ÚP ČR

Jedním z možných způsobů, jak mohou školy rozšířit externí spolupráci, je bližší spolupráce s místním (okresním) Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce.

V rámci projektu jsme již navázali užší kontakt s jednotlivými pracovišti IPS ÚP v našem kraji, proběhly osobní schůzky na jednotlivých okresních pracovištích, kterých se kromě nás, metodiků KP, zúčastnili i do projektu zapojení kariéroví poradci a pracovníci IPS spolu se specialisty na trh práce. Cílem jednotlivých setkání byla především konkretizace užší spolupráce, reflexe té dosavadní a předání podnětů ze strany škol.

Spolupráce se týká primárně dvou oblastí:

  • přizpůsobení již existujících programů nabízených IPS na míru školám
  • zprostředkování kontaktů se zaměstnavateli v regionech (organizace exkurzí, přednášek apod. dle potřeby a zájmu škol)

Kontakty na jednotlivá okresní pracoviště IPS ÚP najdete v rubrice Kde se poradit.

Back to top