– Národní cena kariérového poradenství

Pokud vás zajímá, kdo byl oceněn v Národní ceně kariérového poradenství za rok 2021 a jaké příspěvky zazněly v rámci konference, můžete nahlédnout do sborníku příspěvků, který je online dostupný na stránkách Euroguidance.

Připomínáme, že do 30. 9. 2022 je stále možné podat přihlášky do letošního 14. ročníku Národní ceny KP, bližší informace o přihlášení a podrobnosti o podmínkách účasti v soutěži najdete zde.

Back to top