– Webinář: Reflektivní metoda WANDA pro vzdělávání a kariérové poradenství

Centrum Euroguidance pořádalo 19. června webinář na téma Reflektivní metoda WANDA pro vzdělávání a kariérové poradenství. Wanda je nástrojem pro moderovaná setkání týmu např. pedagogických pracovníků (není tedy určená pro práci s žáky), která učástníkům pomáhá řešit situace nastalé v rámci jejich praxe. Tato metoda umožňuje mimo jiné rozvíjet kritické myšlení, empatii, a komunikační dovednosti; jejím cílem je rozvoj profesionality členů skupiny (týmu), i propojení jejich zájmů s zájmy organizace (např. školy). Členové týmu jsou stálí, scházejí se průběžně, každé setkání má 5 standardizovaných fází.

Záznam webináře naleznete zde, více informací o Wandě zjistíte zde, či na oficiálních stránkách.

Další záznamy ze zajímavých akcí můžete zhlédnout v naší rubrice „Další vzdělávání“.

Back to top