– 1. setkání pracovní skupiny budoucích mentorů kariérového vzdělávání

V listopadu 2023 jsme slavnostně ukončili projekt I-KAP KHK II – Podpora KP na závěrečném setkání, o kterém jsme vás zde již informovali. Na aktivity projektu teď plynně navazujeme Přípravným mentorským programem, který jsme v úterý 9. ledna 2024 aktivně zahájili 1. setkáním pracovní skupiny budoucích mentorů kariérového vzdělávání. Do přípravného mentorského programu je zapojeno 12 kariérových poradců jak základních, tak středních škol napříč krajem, zde můžete nahlédnout do jejich medailonků.

Přípravný mentorský program zajišťuje metodickou podporu a provázení kariérových poradců na cestě stát se mentorem tak, aby mohli předávat zkušenosti získané absolvováním programu v rámci I-KAP KHK II kolegům z dalších škol v regionu, které projeví zájem o rozvoj KV a KP na jejich školách. Naším dlouhodobým cílem je postupně vybudovat síť tzv. Mentorských škol, které by byly příkladem dobré praxe a poskytovaly stálou metodickou podporu v oblasti kariérového vzdělávání a poradenství novým zájemcům v rámci Královéhradeckého kraje.

 

Back to top