– 6 tipů na ledolamky

Na základě zkušeností našich kariérových poradců vám přinášíme odkaz na krátké rozehřívací aktivity, které využívali v rámci realizací kariérového vzdělávání ve třídách. Tyto aktivity mohou sloužit k seznámení účastníků, posilují dobré vztahy v kolektivu, uvolňují napětí ve skupině a lze je aplikovat na různé věkové kategorie.

Další náměty na práci do hodin se skupinami i jednotlivci najdete zde.

Back to top