– Záznam webinářů – Kariérové poradenství pro žáky se SVP a Dovednosti řízení kariéry

Metodický portál RVP Národního pedagogického institutu na podzim loňského roku uspořádal v rámci svých pravidelných webinářů dva na téma kariérové poradenství. Webináře na sebe obsahově navazovaly, lektorem obou byl Mgr. Jan Brabec z plzeňské Infokariéry.Tématem prvního z nich bylo Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, druhý byl na téma Dovednosti řízení kariéry – praktické podněty pro kariérové poradenství ve škole. Pokud jste webináře nestihli nebo jste o nich nevěděli, přinášíme jejich záznamy. Jejich shlédnutí doporučujeme, pan Brabec v nich velmi dobře vystihuje principy moderního pojetí kariérového poradenství.

Kariérové poradenství pro žáky s SVP

Dovednosti řízení kariéry – praktické podněty pro kariérové poradenství ve škole

Další webináře ke shlédnutí online a inspiraci pro vzdělávání kariérových poradců najdete zde.

Back to top