– Konference

Slavnostní zahájení projektu – Úvodní konference

Na začátku projektu uspořádáme slavnostní zahájení pro účastníky projektu – pedagogy škol a pedagogické pracovníky školského poradenského zařízení. K účasti přizveme zástupce zřizovatelů a odborníky z praxe.

 

Slavnostní ukončení projektu – Závěrečná konference

V závěru projektu uspořádáme krajskou konferenci Možnosti rozvoje psychosociálních dovedností dětí ve školství, na níž ve spolupráci s účastníky projektu odprezentujeme všechny realizované aktivity a jejich výstupy. Zároveň představíme aktivity, které budeme nabízet po skončení projektu v rámci jeho udržitelnosti.

 

Back to top