– Závěrečná konference

Dne 22. 4. 2024 proběhne závěrečná konference projektu Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností.  Tato konference se uskuteční v sídle krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí 1245.

Registrace na konferenci

Časový harmonogram konference

Přednášející

Typography

Mgr. Anna Kubíčková

Society for All (SOFA)

Název příspěvku: Trauma respektující přístup ve školství

V trauma respektujícím přístupu jsou uplatňovány principy bezpečí, vzájemné důvěry, podpory sounáležitosti a úcty k jedinečnosti každého člověka.
 

Chci vědět více!

Typography

Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Pedagogická fakulta UHK

Název příspěvku: Charakter a morální resilience

Morálně odolný člověk nepodléhá pokušení dělat to, co ví, že by dělat neměl. Komenského slovy, morálně odolný jedinec ví, co je dobré, chce, co je dobré a koná, co je dobré, a to i když se nikdo nedívá.

Chci vědět více!

Typography

MUDr. Tereza Szymanská

psychiatrická ambulance Broumov

Název příspěvku: Význam školy pro oblast duševního zdraví z pohledu psychiatra

Škola je živý systém, ve kterém se prolíná svět dětí, svět jejich rodičů a svět učitelů. Dobrá spolupráce těchto tři světů může vést k významné podpoře duševního zdraví nejen dětí.

Chci vědět více!

Back to top